Svårare att använda naturen som tränings- och tävlingsarena

Foto: RF/SISU

Segling, orientering och andra friluftsidrotter som har naturen som tävlingsarena i Stockholmsregionen får allt svårare att bedriva sin verksamhet. Sämre tillgång till mark vid träning och tävling samt korta arrendetider gör att de känner stor oro inför framtiden.

Anläggningsbristen slår hårt mot nästan alla idrotter i Stockholmsregionen. Friluftsidrotterna är inget undantag. Men när de flesta idrotter behöver fler anläggningar brottas de här idrotterna med andra problem.

Gemensamt för friluftsidrotterna är att de nyttjar vatten, väg, skog, klippor och luft som sin tränings- och tävlingsarena, med andra ord platser utanför en traditionell fast anläggning i form av en idrottsplan eller idrottshall.  

För seglingen är korta arrendetider en bromskloss och något som hindrar utvecklingen av idrotten.

– Vi önskar att kommuner och idrottsförvaltningar ser på behovet av sjösportsanläggningar på samma sätt som med fotbollsplaner eller inomhushallar. Även om vi inte är lika många så är behovet lika stort för dem som är med i en segling- eller kanotförening, säger Olof Granander, ordförande för Svenska Seglingsförbundet och fortsätter:

– Det finns en oro på grund av exploateringen, de korta arrendetiderna och att även livet på sjön ökar med fler vattenskotrar och ökad båttrafik. Det knuffar undan seglingen från bra kappseglingsvatten, vilket gör det svårare att träna och tävla.

Orienteringen har brottats med markproblem under många år och just nu ser Lennart Hävrén, ordförande i Stockholms Orienteringsförbund, ingen ljusning: 

– Vi behöver stöd från politiskt håll och av privata markägare för att komma åt fler områden. Vi förstår att mark exploateras och att det byggs bostäder men de marker som finns måste vi få tillgång till.

– Jag känner mig jätteorolig. Vi kan ha ungdomstävlingar i några områden och vi får ihop ett program. Men det är för mycket restriktioner som hindrar vår idrott, den här utvecklingen får inte fortsätta.

Claes Thunblad, ordförande för RF-SISU Stockholm:
– Nästan alla idrotter i vår region kämpar för fler anläggningar och det gäller även de som använder idrottsytor som innefattar skog, mark, luft och vatten. Oavsett idrott är anläggningsfrågan det största hindret för att aktivera fler barn och unga inom idrottsrörelsen i Stockholmsdistriktet.