Området runt Teleborgs slott får ett lyft

Foto: Videum

Teleborgs slott är en av Växjö kommuns största turistattraktioner med potential att bli än attraktivare som besöksmål. På uppdrag av Växjö kommunfullmäktige arbetar Videum under året med att lyfta och utveckla slottsmiljön.

- När vi i projektgruppen samlades var vi överens om att med de medel vi fått satsa på att lyfta området som helhet. Från att mest handla om Teleborgs slott till en utveckling av vad vi kallar Teleborgs slottsområde med alla byggnader, den planterade parken och den mer vilda naturen i områdets ytterkanter, berättar Videums fastighetschef Cissi Carlsson.

Klart våren 2022: Fler och nya platser med bord och sittplatser för vila eller fika i slottsområdets ytterkanter, tex vid grindstugorna och på åsen ovanför den stora bilparkeringen. En laddstolpe med två platser har installerats utanför slottet där även cykelparkeringen har förbättrats.

Klart sommaren 2022: Rakt nedanför slottet iordningställs fler sittplatser och säsongsplanteringar med samma tema som Växjös stadsparker. Fontänen rustas upp och får en modern sittbänk. I denna planering har Videum tagit hjälp av trädgårdsdesigner Johanna Erlandsson.

Klart hösten 2022: Ny skyltning av en promenadslinga runt hela slottsområdet med intressanta historiska platser utmärkta.