Stockholms första hybridgräsplaner byggs på Gärdet

Karin Ernlund, idrottsborgarråd, Dennis Wedin, fastighetsborgarråd och Johanna Ankarcrona, Värtans IK ungdomssektion. Foto: Lennart Johansson

Nu påbörjar Stockholms stad arbetet med att anlägga nya hybridgräsplaner på Gärdet. De två 11-spelsplanerna med hybridgräs blir de första i sitt slag i Stockholm.

Hybridgräs är en blandning av konstgräs och naturgräs och prövas nu för första gången i Stockholm. Tidigare har detta endast testats i södra Sverige.

På en hybridgräsplan är konstgräset utformat som ett nät med plaststrån som läggs innan jord fylls på och gräsfrön sås. Det ger naturgräset mer stadga och gör att spelplanen klarar nästan tre gånger mer belastning än naturgräs. Användningen av mikroplast är endast 5-10 procent jämfört med en vanlig konstgräsplan och dessutom behöver inget granulat användas.

bild
Spadtaget togs den 19 april på Gärdets sportfält. Foto: Lennart Johansson

– Det här är en mycket bra lösning för just den här platsen. Genom att anlägga hybridgräs kan vi skapa två nya 11-spelplaner i innerstaden, där det inte är det lättaste att hitta plats för nya idrottsytor, säger Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarrådet i Stockholms stad.

– Äntligen sätter vi spaden i marken för de nya spelplanerna på Gärdet! Hybridgräset kommer ge föreningarna mycket bättre förutsättningar genom att de erbjuds fler speltimmar och en längre träningssäsong, säger Karin Ernlund, idrottsborgarråd i Stockholms stad.

De nya spelplanerna byggs i närheten av befintlig bebyggelse och Kampementsbadet, vilket gör att största delen av sportfältet kommer fortsätta vara öppet parklandskap. Runt planerna blir det stängsel och belysning.

Innan arbetet med de två spelplanerna påbörjades flyttades tre stycken träd. Träden är viktiga för parklandskapet och har bevarats på fältet, men cirka 20 meter från sin tidigare placering.

11-spelsplanerna är klara inför säsongsstarten våren 2023.