Ewellix och Zamboni tar fram helelektrisk lösning för ismaskiner

Foto: Zamboni

Hockeysäsongen är i full gång i de 350 ishallar som finns runt om i landet. Efter varje träning, period och match behöver en ismaskin spola isen för att göra den blank igen. Många maskiner har fortfarande oljedrivna hydraulsystem, vilket innebär risk för oljeläckage. Det här vill ismaskinstillverkaren Zamboni AB titta på med en mer framtidssäkrad lösning. Tillsammans med automationsbolaget Ewellix har de tagit fram en helelektrisk lösning för ismaskiner, där 13 ställdon totalt hanterar åtta funktioner som gör att maskinen kan jobba mer effektivt.

Idag är det mycket fokus på elektrifiering av personbilar, där elektrifieringen kommit långt. Även inom tunga fordon, som entreprenadmaskiner och lastfordon, går utvecklingen framåt. För en mobil maskin som ska utföra ett arbete, är omställningssituationen en helt annan, trots att dessa maskiner idag drivs med diesel och arbetsmomenten i huvudsak sker via oljedrivna hydrauliska system.

Men nya krav är på väg. Inom EU påverkas komponenttillverkare redan av allt högre krav på att minska användningen av olja för hydrauliska system.  I Nordamerika kommer inom en snar framtid regler för ”nollutsläpp” för mindre arbetsmaskiner.

I Sverige går industribolaget Ewellix i spetsen för omställningen. Nu hoppas man att diskussionerna kring hydrauldrift ska nyanseras. Länge har man talat om en jämförelse där biohydraulolja ställs mot mineralolja, och där miljö ställs mot prestanda. Med elektromekanik gör man inte avkall på någotdera. Man slipper också den ”kohandel” som uppstått där arbetsfunktioner kompromissas bort till förmån för minde oljemängd i maskinen.

Vad innebär skiftet rent tekniskt?

  • Många maskintillverkare har idag produkter som drivs av en elektrisk batteriplattform i grunden, men förutom själva förflyttningen ska maskinen även utföra olika arbetsmoment till exempel lyfta, trycka, sänka och vrida. Traditionellt har detta gjorts hydrauliskt, när stor kraft behövs i en liten maskin. Nackdelen med hydraulik är att det behövs komplexa system för att utföra arbetet och att det uppstår också energiförluster vilket kan göra tekniken ineffektiv. Dessutom finns alltid risk för oljeläckage som resulterar i produktionsstopp.  
  • Om man istället byter ut en arbetsmaskins stödfunktioner till elektromekaniska, kan man agera mer resurseffektivt genom att tillgängligt hydrauliskt tryck och flöde kan nyttjas enskilt för vissa arbetsfunktioner, medan just stödfunktionerna kan hanteras av elektromekanik. Detta gör att arbetsmaskinen har ett lägre behov av underhåll och saknar risk för oljeläckage. 
  • Med elektromekaniska lösningar öppnas nya möjligheter för kontroll och precision både ”on-site” dvs. fysiskt vid maskinen, och ”off-site” genom att man kan se maskinstatus t.ex. temperatur utan att vara på plats. Elektromekaniken innebär mindre behov av underhåll och mindre energibehov över tid.  

Exemplet Zamboni

Ett exempel är ismaskinstillverkaren Zamboni, som med hjälp av Ewellix valt att ta denna utveckling ännu längre och gå emot en helelektrifiering av sina maskiner. Bara inom området ismaskiner kan en helelektrifiering innebära att produktionskapaciteten ökar för samma maskinportfölj, underhåll reduceras till en bråkdel av tidigare, och man slipper helt problematiken med oljeläckage. Med verksamhet i ishallar i många svenska städer blir effekterna märkbara. När diskussionen inte längre handlar om oljemängder kan maskinerna istället hantera betydligt större snö- och isvolymer beroende på maskinernas maxstorlek.