Stockholms största trädplantering i city pågår

Invigning av de nya träden på Vasagatan. Från vänster: Anders Nordenberg, Hufvudstaden; Sophia Johansson, Vasakronan; Maria Torén, City i Samverkan; Daniel Helldén, trafikborgarråd; Kristina Holmqvist, Jernhusen; Gunilla Glantz, trafikdirektör; Peter Löfqvist, Statens fastighetsverk; Vida Farahvashi, Axfast; Elisabeth Rosenquist Saidac, stadsträdgårdsmästare. Foto: Lennart Johansson

En av stadens största trädplantering i city pågår just nu på Vasagatan. Nya träd och mer grönska är en del i satsningen på att Vasagatan ska bli en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata. Av satsningens totalt 67 nya träd, planteras nu 44 under december 2021.

Idag uppmärksammades milstolpen att stora delar av Vasagatan är ombyggd och får sina nya träd planterade. På plats fanns bland andra stadens trafikdirektör Gunilla Glantz, trafikborgarråd Daniel Helldén, stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac, flera av fastighetsägarna som är medfinansiärer till ombyggnationen av Vasagatan samt City i Samverkan. Tillsammans invigde de den stora trädplanteringen.

bild
Trafikdirektör Gunilla Glantz och trafikborgarråd Daniel Helldén. Foto Lennart Johansson

– Vasagatan är ett av Stockholms mest trafikerade gångstråk. Gatan har haft stor betydelse för staden ända sedan den byggdes och är lika betydelsefull idag. Nya Vasagatan växer fram stegvis och blir en tryggare och levande stadsgata med människan i centrum. Idag har vi glädjen att lyfta fram den här satsningen som även ger stockholmarna en grönare gata, säger Gunilla Glantz, trafikdirektör i Stockholms stad.

Stockholms stad bygger om Vasagatan till en mer välkomnande, tryggare och levande stadsgata för att möta dagens och framtidens behov. Bredare trottoarer, fler träd och sittplatser, nya cykelbanor och cykelparkeringar, ny belysning och nya ledstråk för att öka tillgängligheten. Det blir resultatet på Vasagatan när hela projektet är klart 2022. Nya Vasagatan får mer grönska med fler nya träd och nya blomsterplanteringar längs gatan. Nya träd planteras på båda sidor av gatan och bildar gemensamt en allé.

bild
Projektområde nya Vasagatan. Bildkälla: Stockholms stad

Träden

Totalt planteras 67 nya träd längs Vasagatan, varav 44 planteras nu under december. Planteringen sker främst på natten. Träden mår bäst av att planteras under senhösten och vintern när de är i vintervila. Längs gatan planteras bland annat rödask, japansk zelkova, berlineral och silverlind. Träden får även nya växtbäddar med stenkross och biokol som ger trädens rötter gott om utrymme och möjlighet att växa samtidigt som de tar hand om mycket dagvatten, vilket minskar risken för översvämmning vid kraftiga regn.

bild
Visionsbild av nya Vasagatan, vy från Klarabergsgatan i riktning norrut. Bild Sweco

Status för ombyggnationen av Vasagatan

Ombyggnationen av Vasagatan startade hösten 2018 och beräknas klar hösten 2022. Stora delar av gatan är färdigbyggd. Nu pågår de sista byggetapperna utmed husens fasader. Arbeten sker för närvarande på östra sidan av Vasagatan mellan Bryggargatan, Mäster Samuelsgatan, bron/Klarabergsgatan fram till Klara Vattugränd. Därefter ska asfaltering av alla bilkörfält, montering av refuger och trafikljus samt målning ske.

bild
Visionsbild av nya Vasagatan framför Centralstationen, vy från Vattugatan i riktning norrut. Bild Sweco