Kompensationsstöd utbetalas till 2046 idrottsföreningar

Foto: Bildbyrån

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela 377 miljoner kronor i kompensationsstöd till 2046 idrottsföreningar för perioden 1 maj till 28 september 2021.

– Vi vet att stödet gör skillnad för idrottsföreningarna och deras möjlighet till uthållighet och överlevnad under och efter pandemin. Även om restriktionerna hävdes den 28 september så lever idrottsrörelsen med långsiktiga effekter av pandemin och vi behöver under lång tid hjälpas åt för att återrekrytera och rekrytera inom olika delar av idrotten - både barn, ungdomar, ledare och domare, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Bedömning görs att detta är sista gången som kompensationsstöd ges enligt den modell som varit gällande. Men det kommer att ges möjlighet att ansöka om stöd även för perioden efter den 28 september då restriktionerna upphävdes. Syftet med denna ansökningsomgång är att kunna till viss del kompensera enskilda evenemang som ställts in eller reducerats efter 28 september och där det går att härleda minskningens omfattning till de tidigare restriktionerna.

– Vi försöker nu lyfta blicken framåt mot det arbete som vi påbörjat som återstart av idrotten där vi lagar revorna. Det tidigare löftet från regeringen om 400 miljoner kronor i stöd för återstart under 2022 är bra men vi behöver långsiktigt stöd på 300 miljoner kronor per år under 2023 och 2024 och besked om detta så vi vet att vi har möjligheter att fortsätta bidra till att allt fler mår bättre, är en del av en gemenskap och känner sig tryggare som medlemmar i idrottsföreningar, säger Björn Eriksson.

Förutom 377 miljoner kronor i kompensationsstöd till idrottsföreningar fördelas 21 miljoner kronor i kompensationsstöd till 25 specialidrottsförbund.