Huddinges byggnadspris 2021 går till Flemingsbergsparken

Flemingsbergsparken har utformats för att vara en förlängning av hemmet som ett gemensamt vardagsrum. Foto: Håkan Lindgren

Nu har invånarna i Huddinge sagt sitt. Flemingsbergsparken vinner Huddinges byggnadspris 2021. Vinnaren är en ny tids folkpark där man både kan ha roligt, äta middag med sina vänner och ta en promenad i skogen.

– Årets vinnare påminner oss om närmiljön och våra gemensamma ytors värde, och hur uppskattade de kan bli när alla invånare som använder dem får vara med och påverka hur de ska se ut. Stort grattis till Flemingsbergsparken, säger Love Bergström (M), ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, Huddinge kommun.

bild
Foto: Håkan Lindgren

En ny tids folkpark

Flemingsbergsparken är den femte vinnaren av Huddinge bygnadspris. Parken nyinvigdes sommaren 2019 och har utformats utifrån en medborgardialog som hölls 2016. Fokus har legat på att skapa en ny tids folkpark där man både kan ha roligt, äta middag med sina vänner och ta en promenad i skogen.

Parken ligger i centrala Flemingsberg, i anslutning till Annerstaskolan och befintliga bostäder i Grantorp. Kommunen har tillsammans med Landskapslaget utformat en park som innehåller rum för olika tempo, med plats för aktivitet, lek, fest och gemenskap, men också avskildhet, naturnärvaro och lugnare samvaro.

bild
Foto: Håkan Lindgren

Huddingebornas pris

De nominerade utses av politiker i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och sedan har alla Huddingebor möjlighet att rösta på sin favorit. 

Under årets röstningsperiod 3 september till 3 oktober kom det in totalt 768 röster. Flemingsbergsparken vann med 298 röster och de två andra nominerade bidragen var hack i häl. Skapaskolan i Rosenhill fick 237 röster och förskolan Solängen i Stuvsta fick 233 röster.

bild
Foto: Håkan Lindgren

Byggnadspriset är ett sätt att uppmärksamma estetiskt genomarbetade byggnader och fysiska miljöer i Huddinge, gärna med hållbarhet som tema.

Vinnaren får ett diplom och en plakett av Huddingekonstnären Håkan Bull.

Prisutdelningen sker på kommunfullmäktiges möte i december.