Nya cykelvägar byggs

Rami Yones, enhetschef på Trafikverket och ordförande för Nationella cykelrådet. Foto: Trafikverket

Att cykla behöver bli attraktivare, smidigare och säkrare. Nu förbättrar 17 kommuner/regioner sina lokala cykelnät. Satsningen om 75 miljoner kronor ger fler möjlighet att cykla till jobb och skola. Stadsmiljöavtal ger hållbar stadsutveckling.

Cykling är framför allt en kommunal och regional fråga. Stadsmiljöavtalen söks hos Trafikverket och innebär en möjlighet för kommuner och regioner att få medfinansiering för att öka cykel- och kollektivtrafiken samt hållbara godstransportlösningar. Trafikverket har i den andra utlysningen inom den tillfälliga cykelförstärkningen beviljat 75 miljoner kronor i stöd till följande 17 kommuner och regioner:

• Bodens kommun
• Eskilstuna kommun
• Göteborgs Stad
• Helsingborgs stad
• Hultsfreds kommun
• Härnösands kommun
• Järfälla kommun
• Kungälvs kommun
• Ljusdals kommun
• Nässjö kommun
• Piteå kommun
• Region Gotland
• Stenungsunds kommun
• Tomelilla kommun
• Uppsala kommun
• Västerås stad
• Åmåls kommun

–Stadsmiljöavtalet är en del av Trafikverkets bidrag till ökad överförflyttning från fordonstrafik till kollektivtrafik och cykel. Det som är extra roligt är att det är så många nya kommuner/region som sökt och fått ta del av stadsmiljöbidragen, säger Rami Yones, enhetschef på Trafikverket, om denna särskilda satsning på cykelåtgärder.

Fler kommuner och regioner kan söka stöd för hållbar stadsutveckling
Sedan starten har nästan var tredje kommun/region beviljats stadsmiljöavtal. Det finns en miljard kronor att ansöka om per år fram till 2029. Under åren 2021–2022 görs också en extra statlig satsning på cykelåtgärder. Förstärkningen är 300 miljoner kronor 2021 och, enligt senaste budgetpropositionen, 200 miljoner kronor 2022.