Axevalla Hästcentrum får klartecken för nya lokaler

Bild: Västfastigheter

Regionfullmäktige har fattat beslut om att ställa sig bakom investeringen i nya lokaler vid Axevalla Hästcentrum. Beslutet innebär att Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning Västfastigheter nu får klartecken att köpa mark vid travbanan Axvall utanför Skara, för att på uppdrag av naturbruksförvaltningen bygga nya skolbyggnader.

Just nu sker stora satsningar på och i anslutning till Axevalla travbana där ett regionalt centrum för hästnäringen håller på att byggas upp. Målsättningen är att skapa en ny, attraktiv anläggning för hästutbildning på platsen. Den nya skolan planeras ha plats för 192 gymnasieelever och 64 studerande vid Biologiska yrkeshögskolan i Skara och väntas vara klar för inflyttning höstterminen 2023.

– Det är väldigt glädjande att vi nått den här milstolpen. Nu ser vi fram emot att tillsammans med naturbruksförvaltningen skapa en modern och hållbar hästanläggning med flexibla lokaler som främjar utbildning och utveckling, säger Jonas Nordin, fastighetschef för enhet samhällsfastigheter på Västfastigheter.

– Vi får nu en anläggning som gör att vi kan erbjuda en toppmodern hästutbildning vilket känns fantastiskt stimulerande. Att satsa på och utveckla våra utbildningar på gymnasie-, vux- och YH-nivå hoppas vi ska ge energi till en växande näring, säger Niclas Dahlqvist, biträdande rektor på Axevalla Hästcentrum.

Projektets budget uppgår till i 227,3 miljoner kronor.