I ny naturpark har arkitekterna arbetat med solcellsdriven belysning

Solcellsbelysning som är ett med omgivningen. Bild: Outsider

I den skandinaviska natur- och upplevelseparken Naturkraft har arkitekterna arbetat med solcellsdriven belysning, som på naturens egna premisser vägleder besökarna genom det vackra, öppna landskapet utan att förstöra upplevelsen med kablar eller elinstallationer.

I västra Danmark driver Fonden Naturkraft det som de själva kallar för en natur- och upplevelsepark. Här får naturens fascinerande krafter stå i rampljuset, och parkens syfte är att med hjälp av lek och upplevelser öka besökarnas kunskaper om naturen. Parken är belägen mitt på en slätt; en plats som ställde krav på att design och arkitektur inte skulle förstöra naturomgivningen. Så när arkitekterna från SLA Arkitekter skulle välja rätt utomhusbelysning till området föll de direkt för Point Sun, en skandinavisk design från out-sider. Sune Rieper, landskapsarkitekt för projektet, menar att den lilla solcellsdrivna lampan var som gjord för parken:

– Det är viktigt för oss att designen tar avstamp i den lokala omgivningen och naturen. Den lilla solcellsenheten gjorde det möjligt för oss att använda staketstolpar som man ofta ser på västra Jylland, berättar han och hänvisar till den lilla lampenheten som i Naturkraft-projektet antingen är monterad på sidan eller toppen av stolpen.

– Tack vare att Point Sun är solcellsdriven har vi möjlighet att använda staketstolparna. Det går nämligen inte att använda kablar tillsammans med staketstolparna, eftersom kablar måste gömmas i ett rör. På så sätt avslöjar designen att vi har använt oss av solcellsdriven belysning. Det ger mig stor frihet i min roll som landskapsarkitekt, berättar Sune Rieper.

Belysning som visar vägen genom landskapet
Point Sun-belysningen leder besökarna från parkeringsplatsen till entrén, och enligt landskapsarkitekten skapar den kabelfria belysningen nya möjligheter för det öppna landskapet:

– Point Sun erbjuder stor flexibilitet eftersom man kan sprida ut ljuspunkter i området utan att behöva tänka på att dra dyra kablar, vilket ofta är en stor utgift som begränsar användningen av belysning på många platser, säger Sune Rieper. Han upplever att det ofta är för mycket belysning i utomhusområden.

– Vi tenderar att överbelysa platser för att det ger oss en känsla av trygghet. Men på vissa platser kan det vara givande att faktiskt kunna se stjärnorna. Point Sun skapar en trygghetskänsla utan att överbelysa himlen.

På out-sider arbetar man ständigt med att skapa hållbara lösningar som passar inom utomhusmiljöns ramar. Designföretaget har bland annat vunnit ett internationellt pris för sina möbler med solcellsdriven uppladdningsstation, belysning och högtalare, och de har även tagit fram Svanenmärkta möbler i 100 % återvunnen plast. Designchefen Ib Mogensen är därför mycket glad över att se hur den solcellsdrivna utomhusbelysningen kommer till sin rätt i projektet på västra Jylland:

– Arkitekterna har verkligen gjort ett bra jobb med att anpassa designen efter landskapet, och vi uppskattar det stora fokus som finns på hållbara designlösningar. Solcellsdriven belysning är mycket flexibel, och ett otroligt kostnadseffektivt sätt att skapa ljuspunkter och trygghet i stora utomhusområden. För oss är underhållsfria lösningar som använder grön energi är en del av framtiden.

Parken öppnade i juni 2020, och besöks nu flitigt av bland annat skolklasser och familjer som är redo att utforska naturens alla hemligheter.