Byggstart för Jubileumsparken, Göteborg

Form och fantasi är temat för utflyktslekplatsen som ska byggas i Jubileumsparken. Bild: Göteborgs Stad

Nu byggstartas de första permanenta delarna av Jubileumsparken på land, med utflyktslekplats och grönskande gläntor. Under hela byggtiden är delar av parken öppen och tillgänglig för besök.

Det första som händer är rivning av de tillfälliga omklädningsrummen, marksanering, nedtagning av träd, dragning av nya ledningar och grundläggning.

Framåt vårkanten kommer den nya permanenta parken att börja växa fram. Bryggor, murar och bänkar kommer på plats och växtbäddar anläggs för plantering av träd, buskar och blommor. Bland annat kommer ett trettiotal träd som flyttats på grund av bygget av Västlänken att planteras i parken.

Lek på temat form och fantasi

Under sommaren börjar Göteborgs femte utflyktslekplats med ett tjugotal konstnärliga lekskulpturer komma på plats. Temat är form och fantasi.

– Produktionen av lekskulpturerna startar under början av året. Det blir till exempel skulpturer att klättra, gunga och rutscha på, gömma sig i samt skapa ljud och små fantasifulla figurer med, berättar Malin Gustafsson, projektledare, park- och naturförvaltningen.

Lekskulpturerna ska utmana och uppmuntra till lek för olika åldrar, skapa nyfikenhet och stimulera fantasin. Detta i kombination med hög säkerhet och tillgänghet.

– För att lekskulpturerna ska uppfylla de krav som finns för lekredskap vad gäller säkerhet och tillgänglighet, jobbar vi med externa såväl som interna experter på leksäkerhet och tillgänglighet, förklara Malin Gustafsson.

Nya parkdelarna öppnar våren/sommaren 2022

Under slutet av året planteras den stora mängd träd och växter som skapar de grönskande gläntorna. Till våren/sommar 2022 kommer de nya parkdelarna att öppnas för besök. Under hela byggtiden kommer delar av den befintliga parken att vara öppen och tillgänglig för besök och byggområdet kommer att vara inhägnat.