Parken vid Stora Lungegårdsvattnet i Bergen ska bli stadens blågröna juvel

Parken vid Stora Lungegårdsvattnet i Bergen, Oslo. Illustration: White

Bergens nya strandpark, där invånarna kan bada, leka, sporta och uppleva kultur. White Arkitekter står för utformningen som även ska bidra till att det marina ekosystemet i bukten återhämtar sig och att växter och djur etablerar sig i vattnet. Parken, på land och i vatten, ska klara klimatförändringar 100 år framåt.

Transformationen av Lungegårdsparken är ett avancerat projekt, där en del av Lungegårdsvattnet fylls igen och blir ny landyta. Det är ett samarbete mellan Bergen kommun, White Arkitekter, AFRY och Difk. En viktig del i utvecklingen av parkområdet är att skapa optimala förhållanden åt det marina ekosystemet, så att det kan återhämta sig. Detta görs bland annat genom att rensa och leda bort förorenat vatten.

– Stads- och parkutveckling slutar nästan alltid vid vattenbrynet. I det här projektet är vattnet lika viktigt som land. Vi använder arkitekturen även under vattenytan genom att utforma ett undervattenslandskap som ska vitalisera det marina ekosystemet i den förorenade bukten, säger Kjetil Torgrimsby, landskapsarkitekt på White Arkitekter som i juni vann kommunens idétävling om parkens utformning.

 

bild
Under vattnet kommer terrasser att anläggas, där olika marina växter och djur kan etablera sig. Tångtillväxt och musselodlingar ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten i bukten och samtidigt inspirera till nya sätt att odla livsmedel i havet. En undervattenshinderbana uppmuntrar till att lära mer om livet under vatten. Illustration: White

 

White har tidigare erfarenhet av landskapsprojekt där man öppnat dolda vattenflöden och system för naturlig behandling av ytvatten. I Lugnegårdsparken kommer blågröna vegetationsområden samla överflödigt vatten från parken och rensas innan det når bukten. Starefossen och Hansabekken, bäckar som idag är förlagda i rör under marken öppnas upp och blir en del av parken. Annat vatten som idag rinner ut i bukten nära strandkanten, leds bort från parken genom en pir som vågbrytare. Ytterst på piren föreslås en flytande konstruktion, ”Sjöstjärnan”, som blir en flytande och spektakulär badanläggning med utsiktsplatser, hopptorn och varierade badmöjligheter. Exakt hur den ska utformas och vad den ska innehålla fastställs nu i förprojektsfasen.

 

bild
Bergen kommuns utveckling av parken ingår i det europeiska forskningsprojekt, ”EU Varcities”. Det är ett internationellt samarbetsprojekt där man bland annat forskar om hur grönområden i städer kan påverka fysisk och psykisk hälsa. Parken kommer att byggas i flera etapper och enligt plan färdigställas 2024/2025. Illustration: White

– Återöppningen av Hansabekken och Starefossen, förutom de öppna dammarna för allt ytvatten i parken, kommer att vara centrala, tillgängliga och spännande områden i nya strandparken, säger Kjetil Torgrimsby.