Helsingfors Olympiastadion - en plats där historia möter nutid

Olympiastadion är ett ikoniskt landmärke i Helsingfors stadsbild. Foto : Wellu Hämäläinen

Helsingfors Olympiastadion, som invigdes första gången 1938, har öppnat igen efter omfattande modernisering och ombyggnad. Den fyra år långa renoveringen har utförts med stor respekt för stadions modernistiska originalarkitektur, men nya funktioner har lagts till med ökad komfort och säkerhet som gör byggnaden redo för framtidens högt ställda krav.

I början på 00-talet såg framtiden osäker ut för Helsingfors Olympiastadion. Arenan var i dåligt skick och höll inte längre tillräcklig standard för en eventarena av sitt slag. Den uppskattade kostnaden var så hög att en ny arena lika gärna kunde ha byggts, men Nordens ”Capital of Cool” beslöt att ändå ta till vara på sitt arv och investera i en ombyggnad och renovering av Olympiastadion. Idag är stadion en plats där historia möter nutid, där gammalt och nytt förenas till en helhet.

 

bild
Foto: Wellu Hämäläinen

Ett nationalmonument och en självständighetssymbol från 1930-talet

Olympiastadion är ett ikoniskt landmärke i Helsingfors stadsbild och har dessutom en särskild betydelse för nationen. För många finländare är kombinationen av ren funktionalistisk 1930-talsarkitektur och värdskapet för OS 1952 i Helsingfors något som symboliserar början på en ny epok för den unga nationen. Nationell självständighet hade vunnits endast tjugo år innan stadion invigdes den 12 juni 1938, och Finland förberedde sig då att stå värd för OS 1940. Andra världskrigets utbrott gjorde att OS sköts upp, och spelen hölls inte förrän sommaren 1952.

Arenan, som kanske är världens vackraste Olympiastadion, är resultatet av en arkitekturtävling under 1930-talet. Tävlingen vanns av de finska arkitekterna Yrjö Lindegren (1900-1952) och Toivo Jäntti (1900-1975), vars bidrag ritades i ren funktionalistisk stil. Originalarkitekturen syftade till att vara praktisk, funktionell och rationell.

nya
Foto: Wellu Hämäläinen

Finsk modernism möter nutida standard

Stadion har renoverats med stor respekt för originalarkitekturen, men stora anpassningar har också gjorts för att uppfylla det nya århundradets standard för en multiarena av sitt slag. Stadion har blivit bekvämare, mer tillgänglig och mer funktionell, men förblir ändå lätt igenkännlig. Hela stadion har moderniserats, inklusive läktare, plan och banor. Dessutom har en helt ny stadion byggts under jord: 20 000 kvadratmeter nya ytor under jord gör att den uppvärmda inomhusytan för stadion har dubblerats. Smarta och flexibla motionsanläggningar, en tunnel som följer banorna ovan jord, logistikytor och en flexibel hall bildar tillsammans en helt ny del av Olympiastadion.

Stadions yttre arkitektur av modell 2020 kombinerar den återställda 1930-talsarkitekturen i betong och renoverade delar från 1950-talet med ett nytt stadiontorg i norr, där mat och dryck säljs till publiken i betongkiosker. De olika beståndsdelarna bildar tillsammans ett välbekant monument av mänskliga proportioner. Både de äldre och de nyare delarna av helheten är byggda i tidlösa och hållfasta material: vit betong, tegelsten, trä och glas.

Fasadens nya träklädnad, byggd av finsk gran och furu, döljer nya regnskyddsstrukturer ovanför läktarna. Användandet av trä är inspirerat av 1950-talet, då trä användes för att utvidga stadions betongstruktur och skapade det nuvarande utseendet. Trä är ett taktilt material med fin ytstruktur åt läktarna. Av säkerhetsskäl täcks hela regnskyddet av brandsäkert trä. Även de 36 300 nya sittplatserna i kompositträ, tillverkade lokalt i Salo, är brandsäkra. De nya sittplatserna är bekvämare även för de längre i publiken. Vid konserter rymmer stadion upp till 50 000 besökare.

De putsade fasaderna, med synliga betongstrukturer och tegelmurar i krökarna, har återställts till sitt ursprungliga utseende. Nya ingångar till läktarna, med platsgjutna betongtrappor, har anpassats efter betongkurvornas och tegelfasadernas rytm. Tack vare nya nödutgångar kan stadion nu utrymmas helt på bara 8 minuter.

Fasadens ståldetaljer har återställts och nya metallskärmar har tillverkats enligt originalritningar. Originalkarmar och skjutfönster i stål och trä har återställts, med nya och energieffektivare glasskivor.

Arkitekturen är utförd av arbetskonsortium K2S och NRT i samarbete med det svenska arkitekturkollektivet White arkitekter och Wessel de Jonge från Nederländerna.

“Olympiastadion är byggd för aktivitet och används av en mängd olika grupper. Stadion utgör en inramning för all denna aktivitet. Vi arkitekter har lyssnat på företrädare för alla dessa olika användare, försökt förstå deras behov och förenat dem på ett sätt som gör att stadion fungerar för alla användare med så få förändringar som möjligt – samtidigt som byggnadens arkitektur ska vara harmonisk och fokusera på upplevelsen,” förklarar Kimmo Lintula, arkitekt på byrån K2S.

bild
Foto: Tuomas Uusheimo

En arena för event i världsklass

Utrymmena i stadions 1930-talsdel fungerar nu som ett flexibelt multiutrymme för olika event, och interiörernas funktionella klarhet har återställts. Många förbättringar har gjorts för att maximera komfort och tillgänglighet: till exempel har antalet toaletter växt från 248 till 600, och antalet försäljningsstånd har mångdubblats. Stadions torn har undantagits från renoveringen och erbjuder fantastiska vyer över staden från en höjd av 72 meter över marken.

Olympiastadion förväntas locka ungefär en miljon besökare varje år.

“Olympiastadion hälsar en ny epok välkommen med öppna armar. Idrottsälskare och musikälskare från hela världen kommer att mötas på de event som hålls här, och anläggningen kommer att locka lokalbefolkning och besökare även till vardags. Den nya Olympiastadion blir storslagnare än någonsin, en plats för oförglömliga stunder och starka känslor,” beskriver Marju Paju, Stadionstiftelsens marknadsförings- och kommunikationsdirektör.

Olympiastadion firar öppningsveckorna i september 2020.