Street Games Academy - samarbetet som ska stärka ungdomar

Bild: Högskolan Väst

Högskolan Väst går med i Street Games Academy. Här samverkar Riksidrottsförbundet - SISU Västra Götaland, sju högskolor och universitet i Västsverige och lokala idrottsföreningar för att stimulera fysisk aktivitet och studiemotivation i socioekonomiskt utsatta områden.

Syftet med Street Games Academy är att använda idrottens dragningskraft på ungdomar för att få dem att öka sin studiemotivation, förbättra sina studieresultat och öka sina kostkunskaper. Genom att erbjuda läxhjälp av högskolestudenter, mellanmål och kostutbildning i samband med föreningarnas träningar är målet med projektet att fler ungdomar ska fullfölja sina studier och i framtiden läsa vidare vid ett universitet eller högskola.

Sedan ett år har Street Games Academy haft verksamhet i Göteborg med Göteborgs universitet och Chalmers och lokala idrottsföreningar där. Nästa vecka utökas Street Games Academy med flera nya orter i Västra Götaland, däribland Trollhättan och Vänersborg. Under de närmaste två åren kommer projektet att involvera regionens fem största lärosäten: Göteborgs universitet, Chalmers högskola, Högskolan Väst, Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.

– Det ska verkligen bli roligt att starta nästa vecka. Vi kommer inledningsvis att starta upp med IFK Trollhättan och Vänersborgs Rugbyklubb, säger Emma Osbakk Malmström som samordnar Högskolan Västs arbete med Street Games Academy.

Förutom den starka samarbetsviljan hos samtliga inblandade parter har projektet möjliggjorts tack vare att Västra Götalandsregionen har stått för en betydande del av finansieringen.

– För Högskolan Väst är Street Games Academy ett viktigt projekt. Det är ett sätt för oss att vara en aktiv samhällsaktör och kunna bidra till att inspirera unga till bra val i livet. Det är också viktigt för våra studenter att vara aktiva i samhället och genom detta projekt de kan bygga relationer och hitta vänner för livet, avslutar Emma Osbakk Malmström.