Lagerhaus - ”We create happy places”

Bild: Lagerhaus

Lagerhaus mantra ”We create happy places” gäller inte bara för kunder, utan är betydelsefullt för hela organisationen. Pandemin har påverkat många under 2020, särskilt medarbetare på Lagerhaus huvudkontor.

Flertalet medarbetare på Lagerhaus huvudkontor arbetar hemifrån i många och längre perioder. Detta är en utmaning på flera sätt då hemmet inte alltid erbjuder samma ergonomiska arbetsmiljö, sociala utbyte samt förutsättningar för samarbete som kontoret gör. Digitala möten fungerar i mångt och mycket, men kan inte alltid ersätta det fysiska mötet.

För att komma tillbaka till den gemenskap som fanns på huvudkontoret innan pandemin erbjuds Lagerhaus personal på huvudkontoret att på arbetstid delta i utomhusaktiviteter så som gemensamma lunchpromenader och utbildning med Walkfeeling.

- Pandemin satte skräck i världen och har påverkat de flesta under nästan hela 2020. Det har därför varit av extra vikt att värna om vår betydelsefulla personal ännu mer än vanligt. Många har stillasittande kontorsjobb och att arbeta hemifrån har för många blivit vardag. Gemensamma utomhusaktiviteter samt utbildning i ergonomi och hälsa är några aktiviteter vi gör tillsammans för att främja både individ och grupp, berättar Louise Alemyr HR-ansvarig Lagerhaus.

Vila och rörelse påverkar hälsa och kropp, men även humör, koncentration och fokus. Något Lagerhaus VD Jerker Levin ser som nyckelfaktorer till glada, kreativa och engagerade medarbetare.

För att leverera ett Happy place till våra kunder behöver vi först skapa ett sådant inom bolaget. Goda vanor, rörelse, aktivitet och mindfulness genererar glädje och energi – för både arbete och fritid, säger Jerker Levin VD och en av ägarna av Lagerhaus.

Självklart har Lagerhaus fokus även på sin butikspersonal, men de hanteras på ett annat sätt då personalen är på plats i butik som vanligt. Lagerhaus nya ägare planerar att fortsätta denna hälsoresa och gemensamma hälsoaktiviteter ska bli vardag för Lagerhaus medarbetare.