Forsgrénska badet på Södermalm har fått ett ansiktslyft

Forsgrénska badet i Medborgarhuset på Södermalm - efter omfattande renovering och ombyggnation.

Medborgarhuset på Södermalm i Stockholm öppnar igen efter omfattande renovering och ombyggnad. På uppdrag av fastighetskontoret, Stockholms stad, har Nyréns Arkitektkontor varit med och skapat ett förnyat Medborgarhus som utgår från ursprungliga intentioner men också moderniserar funktionerna så att de möter dagens standard.

Resultatet är ett medborgarhus som öppnar upp sig för allmänheten och bjuder in till de aktiviteter som alltid funnits i byggnaden. En förädlad pärla där materialen försiktigt har renoverats och nya tillägg har lyft fram den historiska arkitekturen.

- Medborgarhuset är en kulturhistorisk skatt som vi har fått äran att omvandla och bevara säger Sofia Kanje, uppdragsansvarig arkitekt vid Nyréns Arkitektkontor.

- Uppdraget att renovera Medborgarhuset har under lång tid engagerat många av våra medarbetare med olika kompetenser; arkitekter, ingenjörer, inredningsarkitekter och byggnadsantikvarier. Vi har mycket erfarenhet av omvandlingar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer, fyllda av minnen och historia. Det är en komplex byggnad så det har både varit utmanande och stimulerande. För att lyckas har det varit extra viktigt med nära samverkan och stor lyhördhet mellan alla engagerade. Vi har bidragit med kunskap och erfarenhet, samtidigt som vi har lärt oss mycket”, säger Ulrika Bergström, VD, Nyréns Arkitektkontor.

Byggnaden uppfördes 1936–39 för att tillgodose stockholmarnas behov av samlingslokaler, bibliotek och bad. Nyréns fick 2014 uppdraget att arbeta med upprustning, restaurering och utveckling av Medborgarhuset – och nu är det klart. Forsgrénska badet slår upp dörrarna den 17 augusti och andra verksamheter öppnar successivt efter det.

Nyréns arbete har bland annat handlat om att öppna upp huset med nya entréer från Götgatan och från tunnelbaneplanet, att tillföra en ny huvudentré från Medborgarplatsen samt sänka fönsterbröstningar på västra sidan för att synliggöra funktionerna för ögat. Den soliga södra sidan har fått fler restauranger och därmed blivit mer levande. De tre byggnadslamellerna har bundits ihop genom att ljusgårdarna täckts över med glastak. På så sätt har mer yta tillskapats och huset blivit "ett" istället för tre. Genom den nya ytan har det blivit möjligt att skapa ett modernt bibliotek. Badet har efter renoveringen god tillgänglighet och omklädningsrummen finns nu på markplan. Nyréns inredningsarkitekter har ansvarat för såväl lös som fast inredning.