Säkra och giftfria lekplatser med dämpande underlag

ECOSAFE² monteras enkelt ihop med klossar. Många färger och mönster. Bild: TURFSAB

Varje år skadas tiotusentals barn i fallolyckor på svenska lekplatser. Ett mjukt och dämpande underlag kan vara skillnaden mellan en allvarlig skada och att leken fortsätter. Samtidigt behöver många lekplatser göras tillgängliga för barn med olika rörlighets- och orienteringsutmaningar, och till det kommer också en ökande medvetenhet och hårdare krav på att barnen ska få leka i giftfria miljöer.

– Säkerheten har länge varit viktig på lekplatserna, men hittills har man i princip fått välja mellan tillgänglighet och giftfrihet. Med ECOSAFE² kan man uppfylla alla krav och slipper välja, säger Adolf Hermelin, vd för TURFSAB som har tagit fram den nya produkten.

Det är en nyutvecklad produkt som kan användas som markbeläggning under lekställningar och på andra delar av lekplatser där barnen riskerar att falla och skada sig. Det finns i en mängd olika färger, är lätt att montera och reparera och kan lätt återanvändas genom att demonteras och sättas upp på en ny plats. Och inga farliga kemikalier används, varken i materialet eller vid installationen.

Under sommaren 2020 kommer skolfastighetsägaren SISAB att anlägga och utvärdera underlaget på två skolor i Stockholmsområdet.