DiscGolfParks nyttjanderättsavtal förlängs

Mats Löf är nöjd med att Stockholms stad skrivit avtal med Järva DiscGolfPark.

Efter många turer har Stockholms stad förnyat nyttjanderättsavtalet för den populära och prisbelönta discgolfbanan Järva DiscGolfPark. Nyttjanderätten är tillfällig till och med augusti och förlängs därefter en månad i taget.

Discgolfparkens tidigare avtal från 1995 sades upp den 1 oktober förra året eftersom staden avser att göra om parken till begravningsplats. Trots löften om ersättningsplats presenterade staden inte några förslag på hur verksamheten skulle kunna fortsätta, och ovissheten var total.

På ett möte i parken den 3 april fick dock Mats Löf från Järva DiscGolfPark ett muntligt klartecken att fortsätta sköta området i väntan på att kyrkogårdsförvaltningen får nödvändiga tillstånd att börja schakta. Och två månader senare har staden nu även tagit fram ett skriftligt avtal.

– Det nya avtalet är i linje med vad vi förslagit hela tiden sedan det gamla sades upp, säger Mats Löf. För mig känns det såklart bättre med ett tydligt avtal än bara en mötesanteckning, även om det bara är tillfälligt.

– Det var på tiden, säger Björn Erdal från nätverket Låt Parken Leva. Staden börjar inse att kyrkogårdsförvaltningen inte kan komma igång på länge än. Kanske det även finns några i stadshuset som tycker att en aktör som tagit hand om Granholmstippen och skapat stora värden för staden förtjänar tydliga besked.

– Men det behövs fortfarande en långsiktig lösning. Det bästa för alla och för stadens ekonomi vore förstås om parken får leva vidare och begravningsplatsen byggs på mark som inte är förorenad, bredvid tippen, säger Björn Erdal.