Framtidens badanläggningar ska tillfredsställa många målgrupper

Idag ställs helt andra krav på badanläggningar jämfört med för tio-tjugo år sedan. Bildkälla: Medley
Framtidens badanläggningar erbjuder både motions- och rekreationsmöjligheter. Bildkälla: Medley
Olle Stadig, vd på Tagebad. Bildkälla: Medley

Behovet av att bygga en ny badanläggning är stort i många kommuner runtom i landet. Invånarnas efterfrågan har förändrats, numera kräver de ett betydligt större utbud av såväl motions- som rekreationsmöjligheter.  Det innebär förstås att investeringsvolymen ökar. För att kunna möta den förändrade efterfrågan behöver kommuner tänka långsiktigt och strategiskt.

Text: Annika Wihlborg

–När man bygger en ny badanläggning eller renoverar en befintlig anläggning så har kommuner många olika målgrupper att ta hänsyn till. Föreningslivet har självklart sina önskemål, men allmänhetens önskemål och behov är nog så viktiga att ta hänsyn till. För kommunerna gäller det att bygga anläggningar som dels är rätt dimensionerade utifrån kommunens storlek och eventuella framtida befolkningstillväxt, dels skapa förutsättningar för ett utbud som attraherar så många som möjligt, säger Olle Stadig, vd på Tagebad, som är systerbolag till Medley. Tagebad och Medley äger, förvaltar och driver bad- och friskvårdsanläggningar på uppdrag av kommuner i hela Sverige.

En övergripande trend är att allmänheten efterfrågar ett brett utbud av rekreationsmöjligheter utöver det traditionella simhallsutbudet med motionssim och liknande. Bubbelbad, vattenrutschkanor, barnbassänger och olika former av äventyrsbad står högt på önskelistan för många. Just det faktum att besökarna inte längre betraktar badanläggningen som enbart en simhall innebär förstås att kommuner behöver vara beredda att investera mer i ett nybyggnations- eller renoveringsprojekt idag jämfört med för tio till tjugo år sedan.

Betrakta anläggningen som en intäktsmöjlighet

Olle Stadig anser att kommuner inte bör betrakta badanläggningar enbart som en kostnad. Betrakta istället ett brett utbud av tränings- och rekreationsmöjligheter som en intäktskälla med möjlighet att attrahera många målgrupper. Ytterligare ett råd från hans sida är att satsa på kostnadseffektiva, robusta anläggningar där funktionen kommer i första hand.

–Somliga kommuner kan unna sig lyxen av att ha en renodlad simsportanläggning och en annan anläggning med fokus på rekreation och äventyrsbad, men merparten av kommunerna behöver kombinera dessa funktioner i en och samma anläggning. Något som alltid efterfrågas är mycket vattenyta, så det är en god idé att satsa på det redan från start. Se också till att inkludera allmänheten i medborgardialoger innan det är dags att bygga en ny badanläggning. Det rör sig om en stor investering, därför är det viktigt att allmänheten verkligen får göra sin röst hörd. Det är lätt hänt att man lägger för stort fokus vid föreningslivet eftersom de ofta är röststarka och vana vid att framföra sina önskemål, men glöm inte bort den viktiga allmänheten, säger Olle Stadig.

Ofta mer kostnadseffektivt att bygga nytt

Eftersom kommuner i allmänhet bygger badanläggningar väldigt sällan så är det få kommuner som har den expertis som krävs i sin egen organisation. Ett råd är därför att ta in extern kompetens eller att outsourca hela projekteringen och byggnationen på en aktör som specialiserat sig på att bygga och driva just badanläggningar.

–Ett vanligt misstag är att kommuner väljer att renovera sin befintliga badanläggning istället för att bygga nytt. Det blir ofta dyrare än väntat och i efterhand inser man att det hade varit mer kostnadseffektivt att istället bygga en helt ny anläggning. I storstäderna finns sällan något alternativ eftersom det där råder brist på mark. Där tvingas kommunerna att renovera istället för att bygga nytt, men i övriga kommuner är det i princip alltid en bättre investering att bygga nytt, säger Olle Stadig.