Centrum för Idrott och Kultur står klart i Knivsta

Entré till Knivsta Centrum för Idrott och Kultur (CIK). Foto, Elias Lindqvist.

Kommunfastigheter i Knivsta AB:s VD Hans-Petter Rognes meddelar att vårt senaste byggprojekt, Centrum för Idrott och Kultur (CIK), nu är färdig att tas i bruk i sin helhet.

Projektchef, Tomas Lindgren, säger att det varit intressant och utmanande att bygga hela CIK i massivträ och med passivhusstandard. Nu kan vi få solel-frusen is i en mycket välisolerad byggnad!

Tomas tänker tillbaka på de senaste 10 åren som har varit fyllda av spännande och utmanande byggen. Vi har genomgående byggt hög kvalitet till konkurrenskraftigt pris. I jämförelse med andra kommuner har vi levererat till en betydligt lägre kostnad. Under de senaste 10 åren har vi byggt allt från äldreboenden, skolor, förskolor, kommunhus, teater, sportanläggningar och LSS boenden. De senaste tillskotten är byggda som passivhus och är tillsammans ca 33.000 m2. Vi har blivit nominerade till årets bygge, årets miljö-bygge och Kasper Salin-priset. I övrigt har vi fått uppmärksamhet som föregångare, både för samverkansentreprenader och när det gäller att bygga energisnåla, miljövänliga byggnader som är speciellt framtagna efter verksamheternas behov.

Hans-Petter Rognes avslutar med att han nu hoppas CIK ska nyttjas väl och bli en plats där idrott, kultur och näringsliv kan mötas och samverka.