Systematiskt förebyggande arbete är avgörande för sporthallarnas säkerhet

Bildtext: Mikael Söderlund, ordförande i Siko, Svenska Sportinrednings Kontrollorganisation Svenska Siko

I säkerhetsarbetet i sporthallar delar kommuner ofta upp material och inredning i fast och lös inredning. Den här uppdelningen leder ibland till missförstånd eller oklarheter kring vem som ska ansvara för och betala säkerhetsåtgärderna i olika delar av en sporthall.

 

Text: Annika Wihlborg

 

–Vi kan inte förändra hur kommunerna väljer att dela upp materialen i sina sporthallar i fast och lös inredning. Däremot är det viktigt att alla som vistas i en sporthall kan känna sig helt trygga i att de vistas i en säker miljö där man tillämpar ett förebyggande och systematiskt säkerhetsarbete, säger Mikael Söderlund, som sedan tio år tillbaka är ordförande i Siko, Svenska Sportinrednings Kontrollorganisation, som driver ett kontinuerligt arbete för att skapa säkra idrottsmiljöer för elever, lärare och idrottsutövare.

Ökad användningsgrad innebär mer slitage

Svenska Siko grundades 1988 och är en branschorganisation för företag som bedriver säkerhetsbesiktningar och underhåll av sportredskap i gymnastik- och sportanläggningar. En utmaning för många sporthallsförvaltare är att slitaget på framtidens idrottshallar sannolikt kommer att öka i takt med att användningsgraden ökar. Det innebär i sin tur att säkerhetsfrågan kan behöva placeras ännu högre upp på agendan framöver.

Utbilda all underhållspersonal

–Den i särklass viktigaste åtgärden i sporthallarnas systematiska säkerhetsarbete är att utbilda samtliga medarbetare som på något sätt arbetar med sporthallens dagliga underhåll i vikten av förebyggande säkerhetsarbete. Medarbetarna bör ha en uppfattning om vad de bör vara uppmärksamma på i sitt dagliga arbete för att förebygga olyckor och att det kan ske förändringar i hallen på kvällstid som i sin tur kan medföra en ökad säkerhetsrisk. Det är självklart också viktigt att vara noga med att verkligen genomföra de obligatoriska årliga säkerhetskontrollerna av sporthallarna, säger Mikael Söderlund.