Kontraktet för badhuset på Ekerö tillfaller COBAB

Bild: Pexels

Planeringen inför badhuset på Träkvistavallen är i full gång. Nyligen beslutade tekniska nämnden att tilldela kontraktet till byggföretaget COBAB. Ett företag som specialiserat sig på badhus.

Ekerö kommun har valt ett för kommunen nytt sätt att driva projektet. Det ska ske i samverkan med COBAB, vilket innebär att kommunen beskriver funktionerna och berättar hur man vill driva badhuset, under det att COBAB ställer upp med erfarenhet och kunskap från andra badhus. Arbetet ska drivas med gemensamma mål. Det övergripande målet är ett badhus i enlighet med det program som har fastställt av kommunfullmäktige och inom beslutat budget.

- Upphandlingen av byggföretaget är ytterligare ett viktigt steg på vägen mot det av många efterlängtade badhuset som Ekeröalliansen har som mål att inviga byggstarten för under mandatperioden. Det kommer att bli en ny och uppskattad mötesplats för kommunens alla invånare i framtiden, säger Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande.

COBAB har specialiserat sig på badhus och håller för närvarande på att avsluta badhuset i Enköping. Förutom Ekerö har COBAB nyligen tecknat kontrakt för att bygga badhus i Täby.

Under året ska handlingarna tas fram så att byggnationen kan påbörjas till nästa sommar. Som ett förberedande arbete ska nya omklädnings- och mötesrum byggas. Det arbetet sätts igång inom kort och ska vara klart innan badhuset kan byggas. Badhuset väntas stå klart i slutet av 2022.