Torraka för turistobjekten i Lappland

Bild: Huliswood

Huliswood har levererat tiotals byggnader i torraka för turistbranschen i norra Finland. Leveranserna har varierat från stugor och bastur till större helheter, ända till hotell, skriver företaget i ett pressutskick.

 

Uhtua Sky är en bostadsenhet som utformats för att möta behoven bland företagare inom turistbranschen. Enheten ska hjälpa företagarna att på ett enkelt, snabbt och spektakulärt sätt öka logikapaciteten.

En väsentlig del av byggnaden utgörs av en stor glasdel med en ståtlig parsäng i torraka. Eftersom glasen är eluppvärmda håller de sig klara i kyla och vid snöfall. Norrskenen och stjärnhimlen öppnar sig utan hinder inför  kundernas ögon. De bor mitt i  naturen.

På Uhtua Sky kombineras traditionellt timmersnideri, stål-, glas- och modern modultillverkning. Den styrteknik som tillämpas möjliggör energieffektiva lösningar. Utrymmena är planerade så att de är luftiga och lätta att underhålla. Baskostnaderna för Uhtua Sky är låga och bostadsenheten lämnar marken nästan orörd. Det ringa behovet av lokal arbetskraft garanterar att man kan ta enheten i bruk vid planerad tidpunkt.