Elva idrotter möts om hallfrågan i Sundsvall

Bild: Pixabay

Det finns ett stort behov av hallar och träningsanläggningar runt om i Sundsvalls kommun. Tisdagen den 11 februari möts därför representanter från elva idrotter samt företrädare för RF-SISU Västernorrland för att tillsammans lyfta problematiken och diskutera vägen framåt.

Representanter från elva olika specialdistriktsidrottsförbund (SDF) möter under tisdagen den 11 februari styrelserepresentanter från RF-SISU Västernorrland för att diskutera behoven kring hallar och anläggningar i Sundsvalls Kommun. Mötet är en uppföljning av en tidigare träff i höstas då SDF-representanterna var enade om att frågan är prioriterad att jobba vidare med. Behovet av tillgängliga idrottsmiljöer är skriande samtidigt som stora grupper av barn och ungdomar rör sig för lite.

- Vi vill ta reda på hur vi som företräder idrotten kan vara med och bidra till att komma framåt i detta. Vi behöver samla ihop oss och de olika idrotterna och prata om hur vi kan jobba tillsammans, säger Ulf Näslund, ordförande i RF-SISU Västernorrland.

Han fortsätter:
- Vi strävar efter att få en samsyn. Målet är att tillsammans hitta en väg och strategi framåt för hur vi kan gå vidare med eventuellt ytterligare möten med berörda aktörer som till exempel kommunen.