Wallenstam Arena tillvaratar det industriella arvet i Mölnlyckes nya stadsdel

Wallenstam Arena i Mölnlycke blir en multiarena och Härryda kommuns största idrottsarena. Bildkälla: Liljewall Arkitekter

I den nya stadsdelen Mölnlycke Fabriker togs i september i år första spadtaget till Wallenstam Arena, en ny idrottsarena med två stora hallar, kafé, utställningsytor och små butiksytor. Den nya arenan, som beräknas stå klar i augusti 2021, kommer att ha plats för 1600 sittande åskådare.

När Wallenstam Arena står klar blir det den största idrottsarenan i Härryda kommun öster om Göteborg, placerad mitt i en ny stadsdel med sexhundra bostäder och kommersiella lokaler.  Den nya arenan, som ritats av Liljewall Arkitekter, får en fasad i rödbrunt tegel med ljusa fasadskivor och mycket glas. Arenan byggs på en tomt där det tidigare legat en gammal fabriksbyggnad. Wallenstam Arena kommer att bli hemmaarena för Pixbo innebandyklubb och kommer även att kunna användas för mässor, konserter och andra evenemang. 

Träningshall och matchplan med plats för 1600 åskådare

Besökarna som kliver in genom entrén på Wallenstam Arena kommer först att mötas av ett inomhustorg med kiosker, rehabiliteringsgym och kiosker. Utöver matchplanen med plats för 1600 sittande åskådare planeras även en träningshall av ungefär samma storlek. Framför arenan planeras för ett torg, vars utformning har inspirerats av textilkonstnären Viola Gråstens textila mönster. En viktig ambition för Liljewall Arkitekter har varit att bevara känslan av gammal fabriksmiljö, vilket märks bland annat på arenans rödbruna tegelfasad. Fasaden ska både harmonisera med den kringliggande bebyggelsen och utmärka sig som en idrotts- och evenemangsbyggnad. 

Utmaning att bygga arena i befintlig fabriksbyggnad

–Wallenstam Arena är tänkt att bli hela kommunens evenemangs- och idrottshall. Arenan inryms i en befintlig fabriksbyggnad där vi förfogar över en del. Det är en utmaning att bygga en idrottsarena i en befintlig byggnad, men slutresultatet kommer nog att bli jättebra. I andra delar av fabriksbyggnaden kommer det att finnas industriell tillverkning, butiker och restauranger, säger Anders Johansson, projektledare för Wallenstam Arena på Härryda kommun, som är projektets byggherre.

För närvarande pågår rivningsarbetet i fabriksbyggnaden. Tanken är att enbart bevara det ursprungliga betonggolvet, i övrigt byggs nya väggar och innertak, vilket gör att den nya arenan kommer att få ett modernt och tidsenligt uttryck när den står klar.