Järva Discgolf Park - framtiden osäker

Foto: Järva DiscGolfParks världsberömda 27-hålsbana för discgolf.

Om den milda vintern fortsätter kan den 25:e spelsäsongen för Järva Discgolf Park börja om två månader. Men Mats Löf som driver discgolfbanan och har skapat parken vet inte om det kan bli något jubileumsår alls. Hans avtal med staden har tagits över av kyrkogårdsförvaltningen, och staden har inte presenterat någon lösning för discgolfens framtid som man lovat.

Den prisbelönta parken etablerades på Granholmstoppen 1995. Men för tio år sedan började staden planera för en begravningsplats på den gamla tippen, vilket lett till starka protester från järvabor och discgolfspelare. Under ärendets gång har staden försäkrat att discgolfen kan fortsätta under begravningsplatsens första etapp, och att en ersättningsplats ska tas fram.

– Vi har haft sex möten genom åren men ingenting har hänt. Staden har inte presenterat några förslag, och inte heller reagerat på våra. Inte den minsta lilla fråga har besvarats, säger Mats Löf.

Senaste mötet hölls på stadsbyggnadskontoret den 30 september 2019, dagen innan discgolfparkens avtal – som staden sagt upp – tog slut. Stadens kontaktperson lovade då att återkomma snarast till discgolfens representanter. Men sedan dess har det varit tyst.

– Jag har skickat flera mejl. Men för att tjänstemännen ska kunna svara måste politikerna ge besked. Ansvaret ligger i första hand på borgarrådet Dennis Wedin som tidigt under hösten gick ut i media och lovade erbjuda oss alternativ, säger Mats.

Under augusti upphandlades grävarbeten och trädavverkning för begravningsplatsens första etapp. Arbetet skulle utföras av NCC, kosta 100 miljoner kronor och enligt tidplanen komma igång under oktober. Men inget har hänt där heller, det går fortfarande att promenera fritt i parken. Upphandlingen har överklagats av ett konkurrerande företag, vilket försenar byggstarten med flera månader. Dessutom har Kyrkogårdsförvaltningen ännu inte fått varken bygglov eller reservatstillstånd.

– Jag ser det som helt uteslutet att vi kan komma fram till en lösning med staden innan discgolfsäsongen drar i gång om 2 månader. Eftersom kyrkogårdsförvaltningen har så långt kvar till byggstart är det enda realistiska alternativet att Järva DiscGolfPark får förlängt avtal till den 15 oktober 2020, avslutar Mats Löf.

Nätverket Låt Parken Leva kämpar för att begravningsplatsen byggs bredvid Järva DiscGolfPark istället för att förstöra den.

– Det är skamligt att en eldsjäl och företagare som utvecklat Järvafältet och gjort så mycket gott utan kostnad för staden blir så nonchalant behandlad. Järvaborna förtjänar besked om parkens framtid, säger talespersonen Björn Erdal.

– Kyrkogårdsförvaltningen har tappat greppet. Kostnaderna skenar och tidplanen har spruckit flera gånger om. De har totalt underskattat problemen med att gräva i en förorenad tipp. Enligt vårt förslag kan Järva få en värdig begravningsplats, och det mycket snabbare och betydligt billigare, säger Björn Erdal.

Låt parken leva är ett nätverk med talespersoner från alla stadsdelar runt Järvafältet som sprider kunskap och samlar opinion mot förslaget till begravningsplats i Järva DiscGolfPark. Målet är att rädda parken genom att få politikerna att flytta begravningsplatsen till någon av de alternativa platserna i närheten. Nätverket bildades inför Järvaveckan 2018 och genomför bland annat en trädadoptionskampanj i parken.

Nätverket arbetar för dialog och för att ansvariga politiker ska komma till Tensta och sätta sig in i planerna de beslutat om.