Ökning av tyska turister i Västerbotten

2016 uppvisade en ökning med 28 procent fler gästnätter av tyska turister i Västerbotten.

Intresset för ”Västerbotten in Lapland" hos den tyskspråkiga marknaden är en del av en positiv trend de senaste åren, skriver Region Västerbotten.

– Region Västerbottens satsningar på den tyska marknaden ger resultat, så är det utan tvekan, säger Ulf Figaro, marknadsansvarig på Region Västerbotten Turism. Allt handlar om kommunikation och bra samarbeten, och i det här fallet har vi en väl fungerande samverkan med researrangörer på den tyskspråkiga marknaden.

Bland annat ska chartern till Västerbotten i samarbete med Charterways Aviaition varit populär och en del av ökningen.