Saudiarabiens megavision 2030 presenteras efter två års planering

En kvinnlig tekniker i Saudi Aramcos oljeraffinaderi. Saudi Aramco i Saudiarabien är världens största oljebolag, både mätt efter oljeproduktion och mängd påvisade oljereserver. Bland annat har Saudiarabien undertecknat ett omfattande avtal med sydkoreanska Samsung om utveckling av ett sportkomplex i staden Qiddiya. Komplexet omfattar fyra storskaliga idrottsarenor i samma stad där Saudi Aramco har sitt huvudkontor. Foto: Saudi Aramco

En serie större affärsuppgörelser undertecknades i saudiarabiska staden Riyadh i slutet av oktober. Ett stort antal ledande företagsledare och politiska beslutsfattare från hela världen samlades vid saudiska konferensen, Future Investment Initiative, det så kallade ”Davos in the Desert”.

Vid konferensen avslöjades det att Saudiarabiens nationella oljebolag, Saudi Aramco, planerar lanseringen av bolagets offentliga erbjudande (IPO) den 3 november, som innebär att handeln med aktier på Saudiska börsen (Tadawul) kan eventuellt börja den 11 december.

- Med en första värdering på 1000 miljarder dollar som ges för företaget är noteringen den största globala affärshistorien i världen idag. På andra håll i kungariket befinner sig andra initiativ och projekt i leveransstadiet med konkreta tecken på framsteg, sade Colin Foreman, biträdande redaktör på analysinstitutet GlobalData.

Den saudiarabiska allmänna investeringsmyndigheten (Sagia) tecknade 23 avtal, vilket är totalt mer än 15 miljarder dollar och täcker ett brett spektrum av sektorer, inklusive traditionella industrier som vatten, olja och gas, kraft och byggande, samt andra sektorer som e-handel, läkemedel och jordbruk.

De två huvudprojekt som demonstrerades vid FII var Qiddiya och Röda havet. Efter lanseringen 2017 flyttar båda planerna nu ur designstadiet och in i själva konstruktionen.

- När det gäller Qiddiya har man redan undertecknat kontraktet för inledande vägarbeten som ger åtkomst till platsen, och ett omfattande avtal har tecknats även med Sydkoreas Samsung om utveckling av ett sportkomplex som omfattar fyra storskaliga arenor, förklarade Colin Foreman, biträdande redaktör på GlobalData.

Beträffande ett Rödahavsprojekt har Saudiarabien i år upptecknat kontrakt för tidiga arbeten, inklusive marina projekt, inrättande av platskontor och boende, och nu planerar man att ombilda anbudet till ett omfattande paket med arbeten för byggande av en flygplats och hotell under närmaste 18 månader.

- Om tecknen på framsteg vid FII i år fortsätter under 2020, bör saudiska kungariket vara på väg att accelerera landets BNP-tillväxt med 2,2 procent som IMF nyligen förutspådde för nästa år, resumerade Foreman.