MAFs sporthall i Luleå vinner samhällsbyggnadspris

Vi är så stolta över att vi under vårt 80e år kunna prestera tävlingsvinster och ett par prestigefyllda priser. Vår Arkitekt Mats Öhman emottog under fredagskvällens Luleå Business Awards det av Galären instiftade samhällsbyggnadspriset för den nya sporthallen på Kronanområdet i Luleå.

 

”Kronanhallen”, planerad i den framväxande stadsdelen Kronan –Luleå, är tänkt att försörja den nya skolans idrottsliga verksamhet samt fungera som en av kommunens allmänna idrottshallar. Här skall dagtid utövas skolidrott i olika former, för att under sen eftermiddag och kväll/helger hyras ut till olika föreningar. Hallen är planerad, utöver skolgymnastik ,för sporter som innebandy, basket, volleyboll, handboll och badminton.

Hela anläggningen är handikappanpassad. I hallen finns fyra fullstora omklädningsrumkönsneutrala. Därtill finns även möjlighet till ombyte och dusch i de väl tilltagna handikapptoaletterna. Lärare och domare byter om i egna omklädningsrum. Domarrummet innehåller även viss sjukvårdsutrustning.

Vid arrangemang/matcher öppnas tillträde till hallen via en stor foyé på hallens södra sida. I foyén finns ett toalettbatteri för besökande. ”Kronanhallen” har läktarkapacitet för ca 400 åskådare på östra långsidan. En mindre kafédel där möjlighet till förfriskning finns också.

Gestaltning
Där ”Kronanhallen” är tänkt att placeras sluttar marken åt väster. Därav har en souterräng planlösning funnit sin självklara plats. För att undvika ”stor” lådeffekt har ett antal volymer i olika storlek, och ren ärlig redovisande form, kopplats i/mot varandra för att ge spänst och volymvariation. Den största volymen (halldelen) har sitt tak i marklutningens fallande riktning.

Hallen är relativt sluten som byggnadsvolym. Fönster finns endast placerade på östra sidan vid den indragna cafédelen samt i foajé delen. Detta för att undvika invändig solbländning för utövare, men ändock ge viss insyn och utblicksmöjlighet för café besökare. Den exteriöra slutenheten/hårdheten med sitt täta material – zinkplåt och tegel, kontrasteras av insidan med sitt varma/nära och mjuka material – björk. Volymerna kan sägas ha en grå regnrock på sig medan insidan är varm, go, mänsklig och livlig.

 

MAF Arkitektkontor har funnits sedan 1939. Det gör oss näst äldst i Sverige. Det innebär på intet sätt att vi är förlegade eller traditionella. Tvärtom så är det kanske det finaste och främsta beviset att vi alltid har lyckats anpassa oss, att vi alltid tänker nytt med erfarenhet, med tanke på tidlös arkitektur och med respekt för funktion och kvalitet. Vår ålder visar på stabilitet och kreativitet. MAF håller med tiden, utvecklas med samhället och utvecklar arkitekturen som bygger framtiden.

Vi har en anda som säger att vi ska vara det mest efterfrågade arkitektföretaget i Norrbotten och Norrland när det gäller god arkitektur. Vi vill nämnas bland landets bästa arkitektföretag och vi ska uppmärksammas på den internationella scenen. Vi är då som nu en samhällsbyggare med ansvar för funktion, kvalitet och arkitektur som håller över tid, men vi är också en samhällsutvecklare som vill förändra, förädla och påverka världen runt om oss. Vi ska vara kända för att vilja hitta en balans mellan ekonomi, teknik, funktion, estetik och miljö i allt vi tar oss för. Vi står inte stilla och vi lutar oss inte tillbaka. Det har vi inga planritningar på att göra i framtiden heller.

Vår bredd är vår styrka. Den ger oss kapacitet och möjligheter att jobba med arkitektur som tillgodoser komplexa behov, som löser problem och håller över tid. Med en stor spännvidd på våra uppdrag, inom allt ifrån husbyggnad och inredning till fysisk planering och stadsbyggande, kan vi erbjuda en bred kompetens inom områdena arkitektur, byggteknik, inredning och design, bygg- och projektledning samt stadsbyggnad. Att basen är offentliga beställare är någonting som vi värnar om. Det ger oss möjligheter att dagligen skapa mervärde för samhället som vi lever i.

På vårt huvudkontor i Luleå jobbar 25 ingenjörer och arkitekter sida vid sida. Vi har även kontor i Piteå, Umeå och Stockholm vilket ger oss närvaro på våra lokala marknader och styrka att tillsammans anta nationella intressanta uppdrag. Vår geografiska marknad omfattar framförallt Sverige och i synnerhet Norr- och Västerbotten samt Stockholm, men vi har även arbetat med enstaka projekt runt om i världen. MAF är ett personalägt företag med i nuläget ca 45 arkitekter och ingenjörer. Tillsammans levererar vi lösningar som håller i längden och skapar god arkitektur i alla dess delar.