Sportiga inslag i nytt parkeringshus

Illustration: Tomorrow AB

När stora delar av centrala Göteborg byggs om försvinner många av innerstadens parkeringsplatser temporärt. Göteborgs Stads Parkering planerar därför att uppföra ett tillfälligt p-hus på Heden. Norconsult har som generalkonsult samordnat framtagande av förfrågningsunderlag, ansökan för bygglov och kommer att bistå med teknisk kompetens vid genomförande av entreprenaden.

– Parkeringshuset kommer att bestå av tre våningar och rymma cirka 700 bilplatser, säger Fredrik Mikaelsson, civilingenjör Väg & Vatten. Det kommer även att anpassas till omgivningen med elladdstationer och station för Styr & Ställ-cyklar, vilket gör det enkelt att ta sig till och från parkeringshuset på annat sätt än med bil, fortsätter han.

Parkeringshuset är temporärt och rivs så fort stadens ordinarie p-platser är tillbaka. Bygglovet tillåter att det maximalt kommer det stå i femton år, vilket har utmanat den kreativa ådran för Fredrik och hans kollegor lite extra.

– Ett önskemål i projektet var att skapa mervärde för invånarna, säger Fredrik. Det gör vi bland annat genom att bygga en läktare som går från markplan och upp till taket med utsikt mot fotbollsplanerna. Läktaren omfattar även en löparramp upp till en löparbana, vilken går runt parkeringen på byggnadens översta plan, fortsätter han.

Att realisera den innovativa idén har inneburit utmaningar, inte minst med tanke på det faktum att byggnaden är temporär, vilket gjorde traditionella metoder otillräckliga.

– Då byggnaden ska rivas om femton år har pålning inte varit tillåten. Vi har därför föreslagit andra lösningar för grundläggning, som är lätta att riva och som är anpassade till idén om löparbanan på taket och läktaren. Att bygga ett parkeringshus i centrala Göteborg har också inneburit att vi måste ta hänsyn till befintliga konstruktioner och installationer i projektet, fortsätter han.

Fredrik tror och hoppas att den kreativa utformningen av P-huset på Heden kommer ge göteborgarna en mer positiv syn på byggnationen av parkeringshuset, och de många andra infrastrukturprojekt som utförs i staden.

– Kan man få medborgarna att se detta som ett tillskott till stadsbilden och därigenom få en generell positiv syn på projektet är mycket vunnet, avslutar han.