Nya fotbollsmål på utvalda bollplaner i Halmstad

Bollplanen vid Tuskaftsgången ska få nya fotbollsmål under hösten 2019. Fotograf/Källa Halmstads kommun

Halmstads kommun har gjort en översyn av 16 bollplaner i Furet/Frennarp, Rotorp, Vallås och Åled. Sju av planerna kommer att rustas upp med nya tåligare fotbollsmål medan en behålls i nuvarande skick. Övriga åtta bollplaner tas bort.

I Halmstads kommun finns det drygt 180 olika aktivitetsytor som är till för spontana aktiviteter. Ett 90-tal av dessa är bollplaner, det vill säga planer med klippta gräsytor och enkla målställningar. Ofta ligger bollplanerna i anslutning till lekplatser.

Halmstads kommun har under årens lopp fått in flera önskemål om nät i fotbollsmålen ute i grönområdena. Att det saknats sådant beror dels på skadegörelse, men även på att kommunen har fått ta bort nät eftersom vissa av dem inte har hållit säkerhetsmåtten för lekplatser.

För att komma tillrätta med problemen har Halmstads kommun nu påbörjat en översyn av 16 bollplaner i områdena Furet/Frennarp, Rotorp, Vallås och Åled. Sju av planerna kommer att få nya tåligare fotbollsmål under hösten 2019, en behålls i nuvarande skick. Övriga åtta bollplaner tas bort. De nya målen är gjorda av stålramar och har nät av nylontråd förstärkta med metalltråd.

– Vi investerar i fotbollsmål som håller bättre och som har rätt säkerhetsklass. Tyvärr kan vi inte sätta upp nya mål på alla bollplaner eftersom det kostar för mycket att underhålla dem. Därför har vi valt ut sju stycken planer som vi satsar extra på. Det blir färre bollplaner, men med bättre kvalitet, säger Hanna Sandqvist, landskapsingenjör på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Bollplanerna som tas bort ligger i närheten av andra planer eller skolor där det redan finns fotbollsplaner.

– Vi har gått efter principen att bollplanerna ska vara nåbara för så många som möjligt, säger Sofia Warpman, stadsträdgårdsmästare på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.