Virtuell gränsteknologi för professionell robotgräsklippning

Foto: Husqvarna
Foto: Husqvarna

Nu lanseras Husqvarna EPOS-teknologi, en satellitbaserad lösning för en ny serie med professionella Husqvarna Automower® robot-gräsklippare. Den nya tekniken kommer göra det möjligt att klippa stora gräsytor med helt virtuella gränser.

Nästa år är det 25 år sedan Husqvarna blev pionjärer inom segmentet för robotgräsklippare. Numera kan professionella park- och trädgårds-arbetare jobba med tysta och utsläppsfria robotgräsklippare som håller gräsmattorna välklippta och frodiga, samtidigt som produktiviteten hålls på en hög nivå.
 

 År 2019 introducerade Husqvarna sina första fyrhjulsdrivna robotgräs- klippare, vilket gör det möjligt för yrkesmässiga användare att klippa områden med en lutning på upp till 70 %. Detta var ett viktigt steg inom det professionella segmentet och nu går utvecklingen vidare med nya innovationer och lösningar.
  Nu lanseras Husqvarna EPOS-teknologi, ett satellitnavigeringssystem med hög precision som ger en noggrannhet på 2–3 centimeter, och används för att skapa virtuella gränser för professionella robotgräs-klippare. Det nya systemet kommer att öka flexibiliteten och användandet av robotgräsklippare avsevärt, eftersom virtuella gränser kan anpassas för att möta de ständigt ändrade behov som t.ex. idrotts-arenor och offentliga grönytor har. Systemet gör det möjligt att klippa på platser som tidigare har varit svårhanterliga för robotgräsklippare, t.ex. där gräs möter hårda ytor eller på ytor som ofta byggs om.
  

Sascha Menges, President Husqvarna Division:
– Robotar och autonoma lösningar kommer att spela en viktig roll i framtida skötsel av våra offentliga grönområden. Husqvarna strävar efter att kontinuerligt förbättra den professionella skötseln av dessa ytor, och Husqvarna EPOS är ett teknologiskt genombrott när det gäller robotgräsklippning som ytterligare kommer att skynda på
användandet av robotteknik vid professionell mark- och parkskötsel. Husqvarnas robotgräsklippare med Husqvarna EPOS kommer att integreras med Husqvarna Fleet Services, ett unikt molnbaserat system för att hålla koll på sin maskinpark. Allt för att göra hanteringen av stora gräsytor och grönområden enklare, effektivare och mer flexibel än någonsin. Husqvarna EPOS-teknologin kommer att lanseras hos utvalda åter-
försäljare i USA, Frankrike, Tyskland och Sverige under 2020.