Handeln med vilda elefanter stoppas - förbjuds på cirkusar och zoon världen över

Elefanter är högt emotionellt och socialt utvecklade djur. De genomgår stor traumatisk stress när de separeras från hjorden. Förbudet som röstades igenom vid CITES konferens i Genéve är av stor betydelse för artens fortsatta biologiska bevarande och välmående. Bild: PeakPX.

Nyligen togs ett historiskt beslut under Internationella artskyddskonventionen CITES konferens i Genéve, där förslaget om att förbjuda internationell handel med vilda elefantungar, efter viss tvekan från EU, tillslut röstades igenom. Beslutet innebär att det nu blir förbjudet att tillfångata vilda elefanter för att använda dem som underhållning på cirkusar och fängslas i djurparker. Resolutionen antogs den 27 augusti 2019. 

Debatten kring omröstningen var intensiv och omröstningen jämn. Två av de länder som motsatte sig förbudet var Zimbabwe och USA, enligt BBC.  Sverige och andra sidan såg positivt på beslutet.

Handelsförbudet innebär att den afrikanska elefanten enbart ska kunna handlas med för att hålla dem i viltreservat i djurens naturliga habitat, enligt BBC. Det enda undantaget för handel är i "exceptionella fall" där de kommer att få förflyttas i syfte att bevara arten.

- Efter en lång och ibland otäck debatt på CITES-mötet i Genève röstade regeringar, med en majoritet av 87 för 29 emot att förbjuda vilda levande elefanter från Zimbabwe och Botswana för export till fängslande miljöer- och anläggningar runt om i världen, utom under exceptionella omständigheter. Under mötet ändrade Europeiska unionen, som ursprungligen hade motsatt sig restriktionerna, sin omröstning efter intensiva förhandlingar för att klargöra ett antal frågor med de afrikanska länderna som ursprungligen hade föreslagit förbudet", säger Dr. Mark Jones, Head of Politics, Born Free i ett pressmeddelande.

- Den här progressiva åtgärden bör hjälpa till att stoppa handel med unga elefanter, särskilt från Zimbabwe, som med våld tvingas och släpas ifrån sina familjer och skickas till djurparker runt om i världen där de fördöms att leva korta, och ofta ensamma och andefattiga liv. Born Free har arbetat länge för att få ett slut på denna avskyvärda handel. Vi kommer att fortsätta arbeta med våra partners i Zimbabwe och på andra håll för att säkerställa maximalt skydd för Afrikas kvarvarande vilda elefanter, fortsatte Dr. Jones och drog sedan slutsatsen:

- Även om detta förbud är en betydande vinst i sig, är det fortfarande möjligt för export inom "icke-kommersiella "syften. Reglerna kring detta är komplexa, men även om det finns mer att göra, bör vi fira detta antagande om en mycket viktig princip och ett steg mot att få den globala handeln med viltfångade levande elefanter till ett permanent slut.