Jönköping; Nya prover visar bra badvatten

Foto; Christina Lindqvist, Jönköpings kommun

Vattnet vid de kommunala badplatserna håller hög kvalitet. Det visar nytagna prover från 21 olika platser i Jönköpings kommun.

- Provsvaren indikerar låga halter av bakterier och det är positivt för alla som gillar att bada, säger Monica Ryttman, miljöinspektör.

Nytt för i år är att Miljö- och hälsoskyddskontoret också tagit prover i Munksjön. Även här är halterna av bakterier låga. Proverna tas för att deltagare i simtävlingar som hålls i sjön ska slippa vara oroliga.

Under sommaren tar kommunen tre ordinarie badvattenprov vid de kommunala badplatserna. I vissa fall behövs extra prover då analyserna visar på något förhöjda halter. Vid höga halter bakterier eller vid algblomning avråder kommunen från att bada.

Tidigare i sommar har kommunen avrått från bad vid Hunnerydsbadet i Kaxholmen och Lillsjön i Järsnäs.

- Det här har varit en mer normal sommar jämfört med förra året. Då gjorde den höga värmen att vattenkvaliteten försämrades och vi fick avråda från bad vid flera platser, säger Monica Ryttman.

Sommaren 2019 fanns ingen kommunal badplats där Miljö- och hälsoskyddskontoret avråder från att bada.