Ökning av internationella besökare i Stockholm

Foto: Visit Stockholm

Under juni månad var det de internationella besökarna som stod för den största tillväxten av gästnätter i Stockholm. Denna månad står gäster som kommer utanför Europa för de största ökningarna, med en sammanlagd tillväxt på 8 procent. 

Omkring 1,3 miljoner gästnätter registrerades på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med juni månad förra året.

- Det är roligt att vi ser en så stor framgång på den kinesiska marknaden. Vi är duktiga på att välkomna kinesiska besökare i Stockholm och har arbetat strategiskt med det, bland annat inom samarbetsprojektet Chinavia. Vad som också bidrar till framgången är att vi fått direktflyg till Stockholm från Hongkong, säger Thomas Andersson, vd för Visit Stockholm.

De största marknaderna i juni jämfört med förra året var USA som ökade med 29 procent, Storbritannien 22 procnet, Spanien 13 procent, Brasilien 16 procent och Kina 29 procent