Spektakulär lekplats byggs i Gränbystaden

Foto: Atrium Ljungberg

I slutet av maj inviger Atrium Ljungberg det nya torget i norra Gränbystaden med en spektakulär lekplats och flertalet restauranger och uteserveringar. Redan nu kan man se lekplatsens speciella utformning, ett Uppsala i miniatyrformat. 

Den nya lekplatsen är utformad som ett Uppsala i miniatyrformat. Bland annat kommer berömda landmärken som slottet, domkyrkan, Upplandsmuseet, Gamla Uppsala högar, Fyrisån och Svandammen att finnas i lekvänlig storlek. Högsta punkten kommer att vara Uppsala domkyrka med en höjd på elva meter. Vi ville skapa en stad som växer, liksom Uppsala och Gränbystaden växer, säger Daniel Kvant-Suber, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungbergs vision för Gränbystaden är att skapa Uppsalas andra stadskärna med handel, kultur, restauranger, bostäder och arbetsplatser i en tät kvartersstruktur. I samband med invigningen av lekplatsen och torget öppnar också bland annat tre nya restauranger.

Aktivitet för barn och ungdomar är en viktig beståndsdel i Gränbystaden. Tidigare i år invigdes lek- och äventyrscentret Turbo och den nya utomhuslekplatsen är ytterligare en viktig pusselbit i vår ambition att skapa en hållbar stadsmiljö med fokus på upplevelse, inspiration och umgänge säger Daniel Kvant-Suber.