Fler rullstolsramper vid kommunens badplatser

Rullstolsrampen vid Lögardammen, Latorp. foto Örebro Kommun

Örebro kommun har denna säsong utökat antalet tillgänglighetsramper på  kommunens badplatser. Sedan tidigare finns badramper i Hampetorp, Ässundet och Alnängsbadet. Nu finns ramp för rullstol även vid Ånnabosjön i Ånnaboda och vid Lögardammen i Latorp. 
På bilden ses den nya rullstolsrampen vid Lögardammen, Latorp.

Medel för investeringen av ramperna har tilldelats av det kommunala tillgänglighetsrådet.