Göteborgs stad planerar ny bastu i Jubileumsparken

Foto: Wikimedia

Park- och naturnämnden i Göteborg beslutade att fortsätta med planering och byggnation av bastubyggnad i Jubileumsparken. Det innebär att den nuvarande ”Allmänna bastun” ska rivas och att en ny permanent bastu ska byggas med samma utseende på samma plats.

”Allmänna bastun” byggdes som en prototyp och har väldigt populär bland göteborgarna sedan öppnandet 2015. Tanken var att bastun skulle renoveras, men när arbetet påbörjades visade det sig att det inte var möjligt. Det då byggnadens unika utseende och placering, i kombination med dess funktion, kräver speciallösningar för att klara såväl väder och vind som många besökare under lång tid.

– Bastun har med sitt utpräglade utseende blivit en av stadens ikoniska byggnader som vi vill bevara. Därför är det bra att vi nu ska bygga en permanent bastu på platsen som ser likadan ut, säger AnnaSara Perslow (C), ordförande i park- och naturnämnden.

Nu kommer park- och naturförvaltningen gå vidare med byggplanerna med målsättningen att en ny bastu kan vara på plats till hösten 2023. Från ”Allmänna bastun” kommer fasadplåtarna att återanvändas men övriga delar byggs från grunden för att garantera en fuktsäker konstruktion med god lufttäthet. Den nya bastun beräknas kosta sju miljoner kronor.