Ett urbant campus för framtida generationer

Visualisering av Avenues Shenzhen Masterplan. Bild: Efficiency Lab for Architecture

Efficiency Lab for Architecture, ett företag bestående av ett team av arkitekter, planerare, designers och utbildare, har färdigställt Early Learning Center i Shenzhen, Kina, den första skolbyggnaden som byggs inom ramen för Shenzhens innovativa campus-masterplan Avenues.

Översättning och redigering: Simon Matthis

Projektet är det femte samarbetet mellan Efficiency Lab och Avenues: The World School, en organisation inriktat på internationella lärandemiljöer för studenter runt om i världen.

bild
Lekplatserna har uppförts på höjden. Broarnas fungerar som stöd för de vertikala lekplatser som är inbäddade i grönska. Foto: Si Hu

Stadscampus

– Vi har utvecklat ett organiskt förhållande till Avenues under de senaste fyra åren och det har inkluderat gemensam forsknforskning innom utbildningssektorn. Många faktorer som kommer från den forskningen har införlivats i Shenzhen-projektet, såsom broar, trädkronor, portaler, trösklar, nischer och ett övergripande fokus på arkitekturens betydelse i utbildningen, säger Aybars Asci, vd för Effi ciency Lab.

Tanglang Industrial Zone är en av få underutvecklade ”stadsbyar” som fi nns kvar i Nanshan-distriktet i Shenzhen. I motsats till en tidigare strategi som gick ut på att riva och bygga nytt, har regeringen skiftat fokus till projekt som omfattar anpassningsbar återanvändning av befi ntliga byggnader. Nu planerar man att rusta upp området till ett utbildnings- och forskningscenter, och Effi ciency Lab är djupt delaktiga i över-gripande planering, arkitektonisk design, inredning av interiör och färdigställande av ett stadscampus bestående av sju befi ntliga industribyggnader som ska anslutas med broar ovanför stadens gator. Förutom att ansluta byggnaderna genom en serie upphöjda gångbroar kommer varje tak på campusbyggnaderna husera lekplatser, utrymmen för utomhus aktiviteter samt trädgårdar.

– De upphöjda gångvägarna kommer att byggas under de kommande två åren och kommer att ansluta alla sju byggnaderna på campus. Som ett resultat kommer eleverna på ett säkert sätt kunna ta sig till alla faciliteter via ett experimentellt nätverk för fotgängare, förklarar Asci.

bild
Poddarna placerade runt atriet med utsikt över varandra. Det skrivbara glaset skapar en rolig och interaktiv inlärningsyta. Foto: Zheng Chao

Återanvänder gammal lagerbyggnad

Avenues Shenzhen Early Learning Center bygger på anpassningsbar återanvändning av en lagerbyggnad i tre våningar och en parkeringsplats. Efficiency Lab tog sig an projektet utifrån perspektivet kring strategiska avdrag och tillägg, vilket innefattade mycket exakta snitt i den befintliga byggnaden där man tagit bort delar av den för att därigenom skapa mer kopplingar. Begreppet kopplingar eller ”anslutningar” utgör hjärtat i projektet och omfattar alltifrån fysiska förbindelser i form av broar och gångvägar till visuella förbindelser som möjliggörs genom noggrant koreograferade atrierstrategiskt utklippta ur den befintliga lagerbyggnaden.

Det första strategiska tillskottet som kommer att ansluta Early Learning Center till de andra byggnaderna på campus är en bro som byggts som en passage genom en rad befintliga banyanträd, vilket skapar en unik och inspirerande gångväg till anläggningen. Vertikala lekplatser slingrar sig ned från kopplingsbryggan och bildar ett slags takhusmiljö bland träden som vävs in i trädens rotstruktur. Bron omger eleverna med skönheten i den omgivande miljön och ska hjälper till att väcka känslor av empati gentemot naturen.

bild
Elever som leker i de små gemensamma utrymmena runt det sammankopplande atriet. Foto: Zheng Chao

Inlärningskapslar

Inuti Early Learning Center har atrier i flera nivåer tillkommit i golvplattorna i den befintliga byggnaden, vilket skapat en rad öppningar utformade för att ge siktlinjer på diagonalen över alla tre våningarna. Huvudatriet är centrerat i mitten av golvytan och ger naturligt ljus in i byggnaden. ”Kopplings”- konceptet fortsätter och löper som en röd tråd genom hela interiören, med färgkodade inlärningskapslar, trösklar och nischer som ska ge barnen den dubbla upplevelsen av partiell avskildhet och visuell sammankoppling. Glasade väggar kring skrivbara ytor skapar en rolig och interaktiv inlärningszon runt huvudatriet, medan ”nyckelhåls”-poddar fungerar som ingångar från en zon till en annan.

bild
Den blå nyckelhålsnischen fungerar både som passage och ett roligt område att umgås på. Foto: Zheng Chao

– Vi är stolta över att kunna ge barnen i Shenzhen en lekfull inlärningsmiljö som vävs in i stadens stadsstruktur. Early Learning Center är ett lysande exempel på adaptiv återanvändning och en föregångare till ännu större saker när campus står färdigt, säger Asci.

 

bild
Ett typiskt klassrum. Foto: Si Hu