Satsning på skejthall i Växjö

Foto: Växjö kommun

Nu finns en lösning för behovet av en skejthall i Växjö. Nu har kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om att bevilja ett driftsbidrag på 300 000 kronor till Växjö Skate, som stöd för hyreskostnad under det första året för drift av skejthall.

Föreningen har stått utan inomhuslokal sedan våren 2013 vilket begränsat deras möjligheter att bedriva sin verksamhet under hela året. Dessutom är skateparken på Spetsamossen en så kallad spontanidrottsyta, vilket medför att den inte kan bokas för träningspass. Träningen försvåras av att föreningens aktiva ständigt måste samsas med barn och unga i olika åldrar och med varierande erfarenhetsnivå. Därmed har skateboardåkarna haft en hög prioritet från kultur- och fritidsnämndens sida vid fördelningen av bidrag.

- Detta är en satsning som gör att skateboardåkarna kommer att kunna utöva sin idrott på liknande premisser som övriga idrottare i kommunen säger Eva Johansson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Det känns glädjande att kunna satsa på en meningsfull fritid för unga, inte bara genom den traditionella idrotten, utan även inom de nyare, lite mindre idrotterna, fortsätter Eva.

Dialogen om en skejthall har pågått från och till mellan förvaltningen och föreningen sedan 2013, men det har inte varit helt enkelt att hitta en lämplig lokal till en rimlig hyra. Dessutom kräver en inomhuslokal en organisation som kan hålla den öppen, vilket inte är helt enkelt att lösa för en ganska liten förening.

Föreningen Växjö Skate har sökt och beviljats projektmedel från kultur- och fritidsnämnden, för att med hjälp av en samverkanslösning bygga upp en organisation som ska kunna driva anläggningen. Förutom att locka nya målgrupper till verksamheten vill föreningen vara med och skapa en mötesplats som kan bli viktig för en bredare grupp ungdomar.

- Vi vill bygga upp ett bra samarbete med olika ungdomsinriktade verksamheter inom kommunen och kanske även med andra föreningar och på så sätt kan vi skapa något riktigt spännande här, tror Peter Citron, ordförande i Växjö Skate. Det kanske kan bli något av en växjövariant av Fryshusets verksamhet i Stockholm, funderar Peter vidare.

Projektet ska gå igång i full skala så snart projektbidraget är bekräftat. Det kommer att gå att åka i mindre skala så snart golvet är klart, troligen senast förste februari. Skejthallen beräknas, enligt Växjö Skate, vara klar någon gång i augusti.