Sveriges första kulturljudzon får grönt ljus i Sofielund, Malmö

Foto: Gianluca Bruna

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har klubbat planprogrammet för Sofielunds verksamhetsområde, ett beslut som får stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av östra Malmö. Nu ska området bli stadens mest betydelsefulla och dynamiska kultur-, fritids- och näringslivscentrum – och få Sveriges första kulturljudzon.

I Sofielunds verksamhetsområde, som är omringat av Lantmannagatan, Enskifteshagen, Rosengårds station och Gullängsparken, finns små och stora företag som tillsammans bidrar till områdets karaktär och attraktionskraft. Här blandas verkstäder med importföretag, bilservice, handel och musikindustri. Kvarteret Kampen är ett nav för kultur- och fritidslivet, men här finns också flera studieförbund, replokaler och konstateljéer.

I arbetet med att göra området till ett centrum för kultur, fritid och näringsliv kommer detta att förstärkas och utvecklas. Fler bygglov ska bli permanenta, det ska skapas nya ändamål för befintliga industribyggnader samt en unik kulturljudzon där de olika verksamheterna kan verka tillsammans – kulturutövare ska kunna vara högljudda i skuggan av industrins buller. Områdets starka deltagarkultur spelar en viktig roll i den fortsatta utvecklingen, som ska ske på aktörernas initiativ.

– Det här är en spännande utveckling för Sofielunds verksamhetsområde och en möjlighet att för första gången i Sverige testa idén med en kulturljudzon där kulturen ska kunna leva i symbios med industrierna. Samtidigt tar vi vara på områdets unika karaktär och utvecklar den, och ser till att arbetstillfällena som finns här i dag kan vara kvar och att fler skapas. Här finns en stark lokal kraft som bidrar till Sofielunds och Malmös attraktion, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Kulturljudzonen är ett nytt och unikt sätt att skapa möjlighet för både kulturen och de olika företagen att verka fritt. De vanliga problemen med överklaganden och restriktioner på grund av störande buller kan här minska, när näringslivet och kulturen drar nytta av varandras svagheter. Alltså höga ljudnivåer, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.