Byggstart för ny is- och sporthall i Kvibergs Park, nordöstra Göteborg

Idrotts- och föreningsnämndens ordförande Magnus Berntsson (KD) och 2:e vice ordförande Bettan Andersson (V) tar ett symboliskt spadtag för att markera byggstarten av Kvibergs Parks nya is- och sporthall. Bild: Göteborgs Stad

Göteborg behöver fler nya och moderna idrottsanläggningar. Nu börjar bygget av en ny is- och sporthall i Kvibergs Park i nordöstra Göteborg.

I Kvibergs Park, som gränsar till Gamlestaden, Utby och Kortedala i nordöstra Göteborg, finns sedan tidigare många idrottsanläggningar men också skolor och föreningsverksamheter. Nu har bygget av en ny is- och sporthall börjat. Hallens placering är längs med Marketenterivägen, framför Prioritet Serneke Arena.

- Vi jobbar för att fler göteborgare ska kunna idrotta och ha en aktiv fritid. När staden växer behöver också utbudet av idrottsanläggningar öka. Det här blir ett positivt tillskott för Göteborg, men också specifikt för Kvibergs Park som i och med detta fortsätter att utvecklas till ett centrum för idrott, hälsa, kultur och utbildning, säger Magnus Berntsson, ordförande i idrotts- och föreningsnämnden.

Ishall för föreningar, skolor och göteborgaren

Ishallen blir en träningshall med plats för både föreningar, skolor, allmänhet och cirka 300 åskådare. Ishallen ska ersätta Isdala ishall i Kortedala som är gammal och tekniskt slut.

- Vi kan inte längre lappa och laga utan vi behöver en ny modern ishall. Där Isdala ligger idag ska vi stället bygga en ny simhall, säger Ann-Charlotte Hellman, avdelningschef Fastighet på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Sporthall med plats för evenemang

Sporthallen kommer att bestå av två fullstora hallar som vid evenemang kan slås ihop till en publik arena. Vid idrottsevenemang med läktare ryms 1 500 sittande personer och vid kulturarrangemang upp till 2 500 sittande personer.

- Vi vet att föreningslivet efterfrågar nya sporthallar för träning och matcher, men också anläggningar som gör det möjligt för dem att arrangera mindre och medelstora idrotts- och kulturevenemang, säger Bettan Andersson, 2:e vice ordförande i idrotts- och föreningsnämnden.

När sporthallen används för träning kommer den ena hallen att vara avdelad till en kampsportshall respektive fäktningshall.

Den nya is- och sporthallen beräknas vara klar våren/sommaren 2022.