Kavaljersparken i Kalmar återupplivas

Isak Ljung och Anders Linder, projektledare på Kalmar kommun. Foto: Kalmar kommun

Kavaljersparken i Kalmar har tidigare varit försummad, men nu pågår det intensiva insatser för att ge parken och dess omgivning nytt liv. Målet är att göra den populär och levande igen - i linje med den historiska atmosfären i Kalmar.

– Vi gör den till en grönskande och tillgänglig mötesplats för rekreation som ska inspireras av sin historia, säger Anders Linder, projektledare projekt- och byggenheten.

– Det här är ett kombinationsprojekt. Förutom att förbättra parken så gör vi åtgärder för trafiksäkerheten och tillgängligheten, säger Isak Ljung, projektledare vid projekt- och byggenheten.

Kavaljersparken bär på en rik historia. Belägen intill Kavaljersporten och Skeppsbrogatan är den det grönområde som står närmast vattnet. Upprustningsarbetet fokuserar på att förbättra parkens anknytning till vattnet och att göra den mer tillgänglig för besökare. Inspirerad av parkens ursprung från slutet av 1800-talet återskapas dess tidigare karaktär. Parken anlades i samband med byggandet av Tullhuset år 1885 och tjänade som en strategisk mötesplats för färjeresenärer vid hamnen. Dessutom fungerade parken som lagerplats för hamnen och ligger idylliskt intill den historiska muren från andra hälften av 1600-talet.

– För några år sedan rustades Tullhamnen upp, som ligger strax intill, och gjordes till en attraktiv rekreationsyta. Nu var det Kavaljersparkens tur som är en fortsättning på rekreationsstråket utmed vattnet. När vi tittat på gamla foton så har vi sett den med nya ögon och potentialen den har, menar Anders Linder.

b
Kavaljersparken i Kalmar, juni 2022. Foto: Wikimedia Commons

Parken förbättras både i tillgänglighet och säkerhet. Nya planteringar, bänkar och stenbeläggning tillförs. För att höja säkerheten installeras en upphöjd passage och ny belysning vid övergångsstället. Synskadade gynnas av taktila plattor, kantstenar och pollare som placeras vid övergångsstället. Dessutom ersätts gatstenen med släta stenar för att göra platsen mer rullstolsvänlig. Denna renovering bidrar också till att göra parken mer underhållsvänlig.

– Det här projektet visar hur vi kan jobba med stadsmiljöer idag. För 40 till 50 år sedan var det annorlunda, då man skulle kunna köra igenom med bilen. När arbetet är färdigt kommer inget motorfordon kunna köra igenom valvet. Nu prioriterar vi gång- och cykelvägar, säkerhet och lugnare miljöer mitt i stan, säger Anders Linder.

Upprustningen förväntas vara klar i tid för midsommar och kommer fram till dess påverka rörligheten i området, då platsen kommer vara avstängd. Nästa år fortsätter arbetet med att försköna och förbättra parken och den omgivande grönytan mot Skeppsbron.

b
Fotografi från 1926. Fotograf Walter Blomberg. Bilden är hämtad från Kalmar kommuns bildarkiv.

Källa: Kalmar kommun