Linköping Sveriges mest jämställda idrottskommun

Juryn har bland annat tittat på hur träningstider är fördelade mellan kvinnlig och manlig idrott. Foto: jeffrey f lin/unsplash

Linköping kommuns engagemang för jämställdhet har satt staden i rampljuset som Sveriges främsta jämställdhetskommun, enligt Sport och Affärer. Den affärstidningen har för andra året i följd utsett Linköping till den mest jämställda idrottskommunen, och deras motivering är tydlig.

Sport och Affärer har utvärderat flera aspekter, inklusive fördelningen av träningstider mellan kvinnliga och manliga idrottare, utformningen av ekonomiska stödsystem, anpassningen av anläggningar, könsfördelningen inom föreningar och idrottsaktiviteter, samt damelitens framgångar i kommunen.

Lotta Bäckman, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, kommenterade utmärkelsen och framhäver det strategiska arbetet med jämställdhetsfrågor. Hon understryker att jämställdhetsperspektivet integreras i kommunens struktur, stödsystem och kultur på både lång- och kort sikt. Bäckman ser utmärkelsen som en motivation att fortsätta det pågående arbetet.

Aktiv hela livet, kommunens idrottspolitiska program, har spelat en avgörande roll i att driva förändringar. Det inkluderar nya bidragsformer för att stödja utvecklingen av tjejidrott samt strategier för att säkerställa en jämställd användning av träningsanläggningar och spontana idrottsytor.

Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef på Linköpings kommun, tog emot priset den 24 januari på Gyldene Freden i Stockholm och betonar att deras hårda arbete för lika möjligheter börjar ge konkreta resultat. Linköping Kommun är stolta över att bli erkända som föregångare inom jämställdhet inom idrottssamhället.