Sjödalsparken vid Huddinge centrum återinvigs

Parkbänkar för rekreation och stillhet i nya Sjödalsparken. Foto: Huddinge kommun

Huddinges längsta parksoffa, en näckrosdamm med belysning, fler gungor och en våtmark med spännande växt- och djurliv. Det är några av nyheterna när Sjödalsparken återinvigs den 27 november – och för första gången sedan 1950-talet syns rinnande vatten från Fullerstaån i Sjödalsparken.

När Sjödalsparken vid Huddinge centrum återinvigs är det en grönare park som möter besökarna. Blomsterprakt, växtlighet och spännande miljöer har skapats för samvaro och rekreation för både både stora och små.

– Äntligen blir vår centrumpark klar, utformad efter inspel och önskemål från invånare under många år. Nu ser vi fram emot att parken ska fyllas med liv och rörelse igen, säger Love Bergström (M), ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, Huddinge kommun.

bild
Den nya parkens hjärta är en rund näckrosdamm med belysning. Foto: Huddinge kommun

Fullerstaåns vatten syns igen

Fullerstaån rinner sedan länge i en kulvert under Sjödalsparken. Under omgörningen av parken har landskapsarkitekterna sett till att den numera gör sig påmind på flera ställen, bland annat i en öppen tegelränna. Det är första gången sedan 1950-talet som det syns rinnande vatten i Sjödalsparken!

– Vatten från ån pumpas upp till tegelrännan och rinner vidare ner mot parkens hjärta, en rund näckrosdamm med belysning och sedan vidare i en bäckfåra längs med den skålformade gräsytan, berättar Susanna Udd, landskapsarkitekt, Huddinge kommun.

Den skålformade gräsytan i parken är inte bara en plats för rekreation – den fyller även en nyttofunktion. Vid skyfall är det tänkt att den ska hantera dagvatten.

bild
En karta i stenbordet i parken visar Fullerstaåns sträckning. Foto: Huddinge kommun

Våtmark gör nytta för djurlivet

– Även en relativt liten våtmark gör nytta genom att locka till sig djurliv. Från dammen förs vattnet tillbaka till kulverten. Vid huvudentrén visar ett betongbord Tyresåns vattensystem i miniatyr, som Fullerstaån är en del av, säger Susanna Udd.

bild
I tegelrännan rinner vatten från Fullerstaån. Foto: Huddinge kommun

Fantasieggande miljöer för de yngsta

En av tankarna med omgörningen av parken var att skapa fantasieggande miljöer för de yngsta besökarna där fri lek uppmuntras exempelvis genom spännande buskage med djungelkänsla och en våtmark med spänger att balansera på. 

Parken har även en fruktlund med fruktträd, bärbuskar och odlingsmöjligheter. De äppelsorter som planteras – Åkerö, Gravensteiner, Katja och Aroma – är framröstade av Huddingeborna. 

bild
Spänger över bäckfåran med vatten från Fullerstaån. Foto: Huddinge kommun