Äntligen är Norrstrands fotbollshall uppe

Foto: Piteå kommun

Efter många turer och kamp mot vädret är nu äntligen fotbollshallen på Norrstrand uppe. Det har krävts stora arbetsinsatser för att få bort snö, is och vatten från dukarna vilket gjort att arbetet dragit ut på tiden.

Den planerade uppsättningen blev inledningsvis försenad utifrån hallens ombyggnation i anslutning till ventilationsutrymmet. En ombyggnation för att hallen bättre ska klara den typ av extremväder som den utsattes för i början av året.

-Det var redan från början en tajt tidsplan för att få den nya konstruktionen på plats och allt gått planenligt fram till sluttampen. När sedan arbetet med att få upp hallen skulle i gång ställde ett tidigt snöoväder till det för arbetet. Trots förseningarna känns det bra att vi nu har en bättre rustad hall på plats, säger Annika Nordstrand.

Ansvaret för uppsättningen ligger på fotbollsföreningarna vilket är avtalat innan beslut om fotbollshallen togs. Nu gjorde väderförutsättningarna att betydligt fler dagar och resurser krävdes för att få upp hallen och extra resurser blev nödvändiga.

-Den största insatsen har varit att dra ut och skruva ihop dukar, men det har även varit betydelsefullt med de företag som ställde upp kostnadsfritt med maskiner. Arbetet hade heller aldrig gått om vi inte hade haft fotbollens arbetsledare Åke och P-O som slitit dygnet runt, säger Jenny Axelsson, avdelningschef fritid.

Under resten av veckan kommer belysningen att sättas upp och arbetet inne i hallen kommer slutföras så att fotbollshallen kan tas i bruk.