Lekplatssafari lanseras i Karlstad

Bild: Karlstads kommun

Karlstads kommun har samlat nio av sina lekplatser i en så kallad lekplatssafari. Safarin går ut på att barnfamiljer ska besöka dessa nio utvalda lekplatser och utföra ett uppdrag eller svara på en fråga på varje plats.

För att ge nya upplevelser

Lekplatssafarin innehåller nio lekplatser spridda över Karlstad, Skattkärr och Molkom.

- Vi har satt ihop lekplatssafarin för att uppmuntra familjer att upptäcka nya lekplatser och visa några av de olika typer av lekmiljöer vi har att erbjuda. Det finns allt från stora lekplatser som i Museiparken till mindre lekplatser med till exempel sagoborg, klättervägg, lekbana för cykel eller speciella snurrgungor, säger Annica Granlund, kommunikationsstrateg på teknik- och fastighetsförvaltningen.

 

bild
Bild: Karlstads kommun

 

Ingen tävling

Lekplatssafarin är ingen tävling utan en aktivitet för den som vill upptäcka nya lekplatser. De rätta svaren finns att hitta på karlstad.se/lekplatssafari så att barn och föräldrar kan rätta själva. Det finns inget slutdatum utan lekplatssafarin kommer att finnas tillgänglig under lång tid framöver.

Jobbar för ett varierat lekbestånd

I dagsläget finns det över 130 lekplatser i Karlstads kommun och de är spridda över alla tätorter och stadsdelar i kommunen. Kommunen försöker hela tiden att utveckla och variera lekplatserna så att de inte ser likadana ut.

- Vi försöker fånga upp vad barn vill göra och utveckla lekupplevelserna. På senare år har vi till exempel skapat flera lekbanor för cykel eftersom vi ser att mountainbike och pumptrack har blivit populärt. Så nu kan barn testa cykelbanor i liten skala redan på lekplatsen, säger Karin Pettersson, landskapsarkitekt på kommunen som jobbar med utvecklingen av lekplatserna.

Andra exempel på nyare inslag på Karlstads lekplatser är motorikbanor, mer naturmaterial som inspirerar till lek utanför lekplatserna och mer inslag av spel och sport.

Förnyar lekplatser varje år

Varje år rustar Karlstads kommun upp och bygger om flera lekplatser. Under 2021 förnyas sex lekplatser och förhoppningen är att kunna öka förnyelsetakten ytterligare de närmaste åren.