Järvabadet finalist i Årets Stockholmsbyggnad 2021

Bild: Antonius van Arkel

Ett utomhusbad på Järvafältet har varit ett önskemål från boende i området ända sedan 1970-talet. Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta var de enda stadsdelarna i Stockholm som varken hade tillgång till strand- eller bassängbad. Ett annat mål med badet var att öka simkunnigheten i Järvaområdet. Anläggningen är vriden efter omkringliggande tegar. Byggnadernas placering och uttryck relaterar till Eggeby gård. Valen av träd är anpassade efter befintliga arter på Järvafältet.

 

bild
Den främsta kvaliteten med Järvabadets arkitektur är att anläggningen förenar en grafisk skärpa i detaljer med en platsanpassad gestaltning av volymerna i sin helhet.Foto: Mikael Olsson

 

De tre bassängerna ligger på olika nivåer och i den öppna gräsytan finns terrasser med sittmurar. Denna rumsliga avgränsning är balanserad mot kravet på överblickbarhet. Runt bassängerna och vid rörelsezoner finns platsgjuten betong som kontrasterats med trädäck och sittmöbler av trä. Under det skuggande skärmtaket finns konstgräs som en dörrmatta för smutsiga fötter. Hela anläggningen är omgärdat av sina byggnader samt ett böljande stålstaket.

 

 

bild
Foto: Mikael Olsson

Årets Stockholmsbyggnad är en arkitekturtävling grundad 2010 av Stockholms stad. En jury utsedd av Stockholms stad väljer ut ett antal nomineringar från allmänheten bland föregående års nybyggnader och nya parkanläggningar i staden. Juryn utgår i sin bedömning från byggnadernas arkitektur, hållbarhet, innovation och betydelse för Stockholm. Därefter koras vinnaren i en omröstning där allmänheten kan rösta på de utvalda finalisterna.

 

Juryns kommentar

Nya bassänger och en vackert utformad anläggning. Lärande och lek i en trygg och säker inramning. En lågmäld gestaltning som infogar sig i landskapet och möter omkringliggande bebyggelse med enkel ödmjukhet och samtidigt skapar en attraktiv målpunkt för boende runt Järvafältet.

 

bild
Foto: Mikael Olsson