HSB Bostad får markanvisning i Södra Solvallastaden

Illustration: Stockholms stad.

HSB Bostad har fått en markanvisning av Stockholms stad för ett kvarter innehållandes ca 160 lägenheter i Södra Solvallastaden. Solvallastaden planeras innehålla cirka 2 000 bostäder, skola, förskolor, idrottshallar och kommersiella lokaler.

Utbyggnaden av den nya stadsdelen sker etappvis och preliminär byggstart för HSB Bostads kvarter bedöms till 2024. En hållplats för Tvärbanans Kistagren kommer finnas på plats innan inflyttning.

- Vi är mycket glada över att få vara med och bidra till Solvallastaden. Närheten till kommunikationer och Solvallaskogen är värden som, utöver det planerade utbudet i området, kommer att ge extra mervärden till projektet, säger Leif Lindqvist, Chef Fastighet och Transaktion på HSB Bostad.

Visionen för Solvallastaden är att uppföra en ny stadsdel med fokus på att erbjuda ett aktivt liv i ett område där alla har nära till grönska och friytor.