650 bostäder, nya skolor samt idrottshall planeras i Bagarmossen

Bild: White Arkitekter.

Detaljplanen för Bergholmsbacken (Rusthållaren 2) i Bagarmossen, Stockholm omfattar cirka 650 lägenheter, varav 270 hyresrätter och 380 bostadsrätter. Av bostäderna planeras cirka 72 blir vårdbostäder, vilket är boende för äldre med stort vårdbehov.

 

Planen innehåller också en grundskola med idrottshall för 1 200 elever i åk F- 9 samt två förskolor. Parkering för bostäderna planeras i två gemensamma parkeringsgarage. I projektet ingår även utveckling av delar av Bergholmsparken, skogspartiet mellan Bagarmossen och Skarpnäck.

 

Detaljplanen är den första av flera kommande planer med utgångspunkt i programmet för Bagarmossen och Skarpnäck som godkändes i oktober 2016.

 

Nya bostäder och en ny skola och förskolor i Bergholmsbacken innebär också att sambandet med Skarpnäck kan utvecklas och förbättras i enlighet med översiktsplanens tredje strategi – att koppla samman stadens delar och förtäta i kollektivtrafiknära lägen.

 

Totalt omfattar programmet för Bagarmossen och Skarpnäck upp till 3 500 bostäder, bättre service och kollektivtrafik, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation. Utifrån förutsättningarna i programmet tar staden fram detaljplaner och utvecklar goda miljöer för bostäder, förskolor, rekreation och service, samtidigt som natur- och kulturvärden behålls och utvecklas.

 

Detaljplanen för Bergholmsbacken var på samråd 22 augusti till 3 oktober. Den 19 september bjöd staden in till öppet hus om planförslaget i Bagarmossen Folkets Hus. En bearbetad detaljplan kommer att sändas ut på granskning. Preliminärt blir granskningen klar i juni 2019.